Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1981, Cilt: 28 Sayı: 01.04, 0 - 0, 01.01.1981
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000920

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ

Yıl 1981, Cilt: 28 Sayı: 01.04, 0 - 0, 01.01.1981
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000920

Öz

Furanıu nitro deriveleriningüçlü antibakteriyel etkilerinin anlaşılmasından sonra, bu grupta yer alan ilaçlar tedavi. yönünden hekimlikte büyük '
bir ö'nem kazanmışlardır. Ayrıca uzun yıllar toksik etkilerden yoksun oldukları
kabul edilen bu bileşiklerin, son yıllarda bu ilaçlarla teda~i edilen danalar ve
kanatlılarda oluşturdukları bozukluklar ile ve özellikle kanama şeklinde görülen bozukluklar bu bileşiklerin toksik etkilerinden kuvvetli bir şekilde şüphe
edilmesine neden olmuştur.
Veteriner hekimliğincrC değişik hayvan türlerinde çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan nitrofuran derivelerinin farmakoloJisi ve
toksikoloJisi hakkında bilgi verilmesinin yararlı olacağı düşünülerek bu yazı
hazırlanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

A. Nazım Özkazanç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1981
Yayımlandığı Sayı Yıl 1981Cilt: 28 Sayı: 01.04

Kaynak Göster

APA Özkazanç, A. N. (1981). NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(01.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000920
AMA Özkazanç AN. NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1981;28(01.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000920
Chicago Özkazanç, A. Nazım. “NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28, sy. 01.04 (Ocak 1981). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000920.
EndNote Özkazanç AN (01 Ocak 1981) NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28 01.04
IEEE A. N. Özkazanç, “NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 28, sy. 01.04, 1981, doi: 10.1501/Vetfak_0000000920.
ISNAD Özkazanç, A. Nazım. “NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28/01.04 (Ocak 1981). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000920.
JAMA Özkazanç AN. NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1981;28. doi:10.1501/Vetfak_0000000920.
MLA Özkazanç, A. Nazım. “NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 28, sy. 01.04, 1981, doi:10.1501/Vetfak_0000000920.
Vancouver Özkazanç AN. NİTROFURANLARlN FARMAKOLOJİSİ VE TOKSİKOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1981;28(01.04).