Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 175 - 182, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000109

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA'DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS'İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 175 - 182, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000109

Öz

Bu araştırma Ankara, Aydm, Çorum, Tokat, Bursa iIleri ve
çevrelerinde bu!ıman, Theileria annulata ile tahii enfekte siyah-beyaz
alaca ve Montafon ırkı sığırlar üzerinde yapılmıştır. Hayvanlarda,
theileriosis'in ilk semptomu olan ateşin görülmesinden 1-13 gün sonraya
kadarki süre içinde müdahele edilen 75 "akada, oralolarak 2 mg iKg.
dozunda Halofuginone 2 defada uygulanmıştır. ilaç verilmC'sinden 24-48
saat sonra hayvanlarm ateşi düşmüş ve genel durumlan düzelmiş, hepsi
de iyileşmişlerdir. Ayrzca yerli ırk-Montafon melezieri olan theileriosis' li
15 sığıra da aym ilaç tatbikatz aym şekilde yapllnllştır. Ancak bu vakalarda, hayvanlarda ilk ateşin görülmesilUlen 14-16 gün sonra ilaç verilmiştir. Bunlardan 12 tanesi iyileşmiş, 3 tanesi ölmüştür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sıtkı Güler

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Güler, S. (1982). SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 175-182. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000109
AMA Güler S. SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):175-182. doi:10.1501/Vetfak_0000000109
Chicago Güler, Sıtkı. “SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE ILE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 175-82. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000109.
EndNote Güler S (01 Ocak 1982) SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 175–182.
IEEE S. Güler, “SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 175–182, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000109.
ISNAD Güler, Sıtkı. “SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE ILE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 175-182. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000109.
JAMA Güler S. SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:175–182.
MLA Güler, Sıtkı. “SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE ILE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 175-82, doi:10.1501/Vetfak_0000000109.
Vancouver Güler S. SAHA ŞARTLARINDA THEİLERİA ANNULATA’DAN İLERI GELEN THEİLERlOSİS’İN HALOFUGiNONE iLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):175-82.