Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000120

Öz

Bu araştırmada Akkaraman ue Morkaraman koyunlarında doğum ağırlığına kuzunun cinsiyeti, kuzunun doğum tipi, ana )'aŞı ue gebelik
süresine qvnı faktörlerle birlikte ku?)ı d(l,~um ağırlığının etkisi incelenmiştir.
Etki paylarının iie etkilere ait kareler toplamlarının hesabında "En Küçük
Karela Metodu" kul/anılmıştır. Doğum ağırlığına Akkaraman grubunda
kuzunun cinsiyeti i'l? doğum tipi, Morkaraman gmbunda sadeee doğum tipi
önemli derecede etkili olmuştur. Gebehk süresine Akkaraman grubunda sadece
do/fum tipinin, lo.1orkaraman grubunda ise doğum tipi ve kuzunun doğum
a/fır!ı/f.ının etkisi iiwmli diizeyde olmuştur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000120

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Kadak Akçapınar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akçapınar, H. K. (1982). BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000120
AMA Akçapınar HK. BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000120
Chicago Akçapınar, Halil Kadak. “BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000120.
EndNote Akçapınar HK (01 Ocak 1982) BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE H. K. Akçapınar, “BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000120.
ISNAD Akçapınar, Halil Kadak. “BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000120.
JAMA Akçapınar HK. BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29. doi:10.1501/Vetfak_0000000120.
MLA Akçapınar, Halil Kadak. “BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi:10.1501/Vetfak_0000000120.
Vancouver Akçapınar HK. BAZI FAKTÖRLERİN AKKARAMAN VE MORKARAMANLARDA GEBELlK SÜRESI VE DOĞUM AGIRLlGI ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).