Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000126

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000126

Öz

1979-1980 yılları arasında Elazığ ilinde eucil hayvanlarda
mevcut kene türlerini, bunların )'ayılışını, enfestasyon nisbet/erini ve mevsimsel
aktivitelerini saptamak amacıyle bir araştırma yapılmıştır. Rlazığ ilinin Hıdırbaba nahiyesi ile SiVl'ice, Palu ii,? Baskil ilçeleri ve merkeze ait çeşitli köylerde iSS7 sığır, 2Si 7 koyun ve 2 125 keçi ile 302 hayvan meskenı kene
bakımından muayene edilmiş ve bunlardan ı0,235 kene toplanmıştır. Keneler
Hyalomma excavatum, H. detritum, H. marginatum, Rhipicephalus
bursa, R. sanguineus, Haemaphysalis otophila, H. sulcata, H.
punctata, Boophilus annulatus, Dermacentor marginatus, D. niveııs,
ve Ornithodorus lahorensis olarak teşhis edilmişlerdir. .
Çeşitli bölgelerde enfestasyon oranının sığırlarda % r4-S7, koyunlarda
% 23-39 ve keçilerde % 20-40 arasında deliştiği görül1nüştür. 302 hayvan
meskeninden 6 tanesinde 9 adet O. lahorensis bulunmuştur. Sığırların daha
ziyade Hyalomma türleri ile, koyun ve keçilerin Rhipicephalus türleri ile
enfeste oldukları gö'rülmüştür. Haemaphysalis türlerine sığır, koyun ve keçilerde birbirine yakın düzeylerde rastlanmıştır,
Hyalomma türlerine yazın ve sonbaharda, ilkbahar ve kışa nazaran
daha çok rastlanmıştır. Rhipicephalus türleri ilkbahar ve yazın çok, sonbaharda az görülmüş, kışın bulunamamıştır, Haemaphysalis türleri ençok
sonbahar ve kış aylarında, az nisbette ilkbaharda bulunmuş, yazın görülmemiştir. Ornithodorus lahorensis daha çok sonbahar ve kış aylarında, diğer
türler ilkbahar ve )'az aylarında görülmüşlerdir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri Sayın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Sayın, F. (1982). ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000126
AMA Sayın F. ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000126
Chicago Sayın, Fahri. “ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000126.
EndNote Sayın F (01 Ocak 1982) ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE F. Sayın, “ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000126.
ISNAD Sayın, Fahri. “ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000126.
JAMA Sayın F. ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29. doi:10.1501/Vetfak_0000000126.
MLA Sayın, Fahri. “ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi:10.1501/Vetfak_0000000126.
Vancouver Sayın F. ELAZIG BÖLGESİNDE EVCİL HAYVANLARDA GÖRÜLEN KENE (IXODOIDEA) TÜRLERİ İLE İLGiLİ EPİZOOTİYOLOjİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).