Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR.

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982

Öz

Bu çalışmada normal doğum yapmış ineklerle Retentio s~cundinarum'lu ineklerin kan Vitamin E seviyeleri Retentio secundinarum'un daha
çok göriildüğü Ocak, Şubat, .o/lart ve Nisan aylarında saptandı.
Retentio secundinarum' lu ineklerde kan plazması Vitamin E sevD'esi
ortalama i 10.06 ::t 7. i i [J.g f i00 mL. iken normal doğum yapanlarda 136.6 :t 9.4 i [Lgi i 00 mL. bulundu. Düzeltilmiş değerler kullanıldığında, bu değerlerin sırasıyla 96.415 :i: i. 02 [Lgi i00 mL. Ye 135. 105 :t
8.65 [Lgi i00 mL. olduğu görülmüştür.
Laboratuvar analizleri sonuclarına göre )'apılan -t- testinde eşini atama)'an ineklerin kan plazman Vitamin E düzeylerinin eşini atabilenlerinkine
göre gösterdiği düşüklük (P <0.05) düzeyinde önemli; etkilerinden arıtılarak
düzenlenmiş değerler dikkate alındığında ise, bu düşüklük (P önemli bulunmuştur.
Bu çalışmamız sonunda:
i- Eşini atama)'an ineklerin kan plazmasındaki Vitamin E seviyeleri
gerçek bir hipovitaminoz E işareti olmamakla birlikte, bu seviyIerin eşini atabilen ineklerinkine göre önemli derecede düşük olduğu da bir gerçektir.
2- &e!ze ineklere doğumdan önce Vitamin E enjeksiyanları )'apılmasının
Retenlio seCllndinarum'u b~yiik ölçüde önleyebileceği kanaatına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Dündar Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Yılmaz, D. (1982). NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04).
AMA Yılmaz D. NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04).
Chicago Yılmaz, Dündar. “NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982).
EndNote Yılmaz D (01 Ocak 1982) NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE D. Yılmaz, “NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”., Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982.
ISNAD Yılmaz, Dündar. “NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982).
JAMA Yılmaz D. NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29.
MLA Yılmaz, Dündar. “NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982.
Vancouver Yılmaz D. NORMAL DOĞUM YAPMIŞ İNEKLERLE RETENTIO SECUKDINARUMLU İNEKLERDE KANDA VİTAMİN E YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).