Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000141

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000141

Öz

Bu çalışmada, yumurta tavuğu yemi (34 adet), broiler yemi
(26 adet) ve yem ilkel maddelerinden (36 adet) oluşan toplam 96 örneğin
aflatoksin Bı, Bı, Gı
, ve Gı
,!ürevleri yönünden analizi )'apıldı. Tüm nümunelerin 62'sinde aflatoksin Bı, 29'unda Bı ve 18'inde Gı bulunurken Gı'ye
rastlanamamıştır. Ortalama ajlatoksin yoğunluğu bakımından üç çeşit yem
grubunda B ı türevinin en yüksek düzeyde (yumurta tavuğu yemi 7.628 :!:
2.449 !Lg/ kg, yem ilkel maddeleri 4.000 :!: 0.9°8 !Lg/ kg ve broile yemi 3.546 :t 0.866 fLg/ kg bulunurken, bunu Bı (yumurta tavuğu yemi
0.942 :t 0.307 fLg/ kg, yem ilkel maddeleri 0.952 :t 0.569 (.Lg/ kg
ve broiler yemi 0.46 i :t 0.2 i4- fLg/ kg) ve Gı (yumurta tavuğu ymi o.
697 :t 0.441 (.Lgi kg, yem ilkel maddesi 1.06 i ::t 0.474 (.Lg/ kg ,,:e
broiler yemi o. o i i :t 0.068 fLg/ kg türevlerinin izlediği anlaşıldı. Ortalama toplam aflatoksin varlıgı yö'niinden de yumurta tavuğu yemlerinin en
fazıa kirlendiği (9.297 fLg/ kg) ve bunu yem ilkel maddeleri ile (6.042
fLg/ kg), broiler yemlerinin (4. o i8 fLg/ kg) izlediği belirlendi. Literatür
verilerle karşılaştırılan aflatoksin düzeyleri daha düşük görülmekle beraber,
çeşitli ülkelerde benzeri yem ve yem ilkel maddeleri için uygulanan tolerans
limitlerindm gemllikle yüksek ve raslantı insidensinin sıklığı dikkate alınarak
insan ve hayvan sağlığı yönünden sakıncalı olabileceği sonuıuna varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1982). TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000141
AMA Şanlı Y. TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000141
Chicago Şanlı, Yusuf. “TAVUK YEMLERiNDE Ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000141.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1982) TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE Y. Şanlı, “TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000141.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “TAVUK YEMLERiNDE Ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000141.
JAMA Şanlı Y. TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29. doi:10.1501/Vetfak_0000000141.
MLA Şanlı, Yusuf. “TAVUK YEMLERiNDE Ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi:10.1501/Vetfak_0000000141.
Vancouver Şanlı Y. TAVUK YEMLERiNDE ve YEM İLKEL MADDELERiNDE AFLATOKSİNLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).