Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000117

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000117

Öz

Bu çalışma, i yaşındaki erkek, ak keçilerdc (Saanenx
Kilis melezi) idrar yollarında taş oluşumu ve kastrasyon ilc kanda ve
idrarda bazı maddelerin miktarları arasında bir ilİşki olup olmadıgını
incelemek amacı ile yapılmıştır.
Çalışmada g'u normal ve g'u kastre toplam 18 erkek keçi kullanılmıştır. Her' 2 grup keçiye de ad. Iibitum konsantre yem ve su
ile hayvan başına günde 25° gr. yonca verilmiştir. Rasyon, % G5
arpa, % 25 pamuk tohumu küspesi, % 5 melas, % 1,7 vitamİn ön
karışımı, % r,5 kireç taşı, % 1,3 kemik unu ve % 0,5 tuzdan oluşmuştur. Bu rasyondaki Cal Poranı r,g8, eneıji düzeyi 665 NB ve
protein düzeyi de % r6 dır. Deneme g6 gün sürmüştür.
Hayvanlarda kan serumunda ve idrarda kalsiyum, anorganik
fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, kreatinin, ürik asit ve vitamin
A (sadece serumda) analizleri yapılmıştır.
Kan numuneleri denemenin 86. ve g6. günlerinde V.jugularis'tcn,
idrar numuneleri de g6. günde yapılan kesim sırasında idrar kcscsinden alınmıştır. Sadece denemenin son haftasında anuri sebebiyle
zorunlu kesimi yapılan i kastre keçide, magnezyum amonyum fosfat
bileşiminde uretra taşı bulunmuş; diğer keçilerin ürincr sistemlerinde
taş bulunamamıştır.
Sonuçta, r yaşındaki, erkek ak keçilerde kastrasyon ile idrar yollarında taş oluşumu arasında bir ili~ki olabileceği ve kastrasyonun bu
oluşumu hazırlayıcı ya da hızlandırıcı bir ctki gösterdiği; bu ilişkinin
kan serumunda kalsiyum, anorganik fosfor, sodyum, vitamin A ve
kreatinin düzeylerinde kendisini gösterdiği- söylenebilir, kanaatlıla
varılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nihat Bayşu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Bayşu, N. (1982). NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000117
AMA Bayşu N. NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000117
Chicago Bayşu, Nihat. “NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE LDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000117.
EndNote Bayşu N (01 Ocak 1982) NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE N. Bayşu, “NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000117.
ISNAD Bayşu, Nihat. “NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE LDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000117.
JAMA Bayşu N. NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29. doi:10.1501/Vetfak_0000000117.
MLA Bayşu, Nihat. “NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE LDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi:10.1501/Vetfak_0000000117.
Vancouver Bayşu N. NORMAL VE KASTRE KEÇİLERDE UROLlTHIASIS İLE KAN VE lDRARDAKİ BAZI MADDELER YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).