Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000138

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM "AKKARA") MIT BLAUZU:'oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000138

Öz

Zusammenfassung: Durc!ı Serologisehe Untersııehungen von Hyperimmunseren gegen 20 versehiedene Rderenz-Blauzunge-Serotypen konnle
festgestellt werden, dass der in der Türkei neu isolierte Orbivirus verdaehtiger
Serotyp (Ankara-Virus) Ilieht mit den bisher bekannten Blaıızunge-Serotypen
identiseh oder antigenetisc!ı verwand ist.
Türkiye'de abort olrnuş kuzulardan izole edilen virus (Ankara-Virusu) ile Mavi
Dil Virus Tipleri arasında serolojik araştırrnalar
Özet: Türkiye' de yeni izole edilen Orbiviruslardan şüpheli serotip'in
(Ankara Virusu), şimdiye kadar bilinen 20 ayrı Mavi Dil Serotiplerine karşı
rderens hiperimmun serumlarıyla yapılan serolojik araştırmalar sonunda, a)'nı
olmadığı ve antijenik ilişki içinde bulunmadığı saptand

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Burgu, İ. (1982). SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM "AKKARA") MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000138
AMA Burgu İ. SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM "AKKARA") MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000138
Chicago Burgu, İbrahim. “SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM ‘AKKARA’) MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000138.
EndNote Burgu İ (01 Ocak 1982) SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM "AKKARA") MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE İ. Burgu, “SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM ‘AKKARA’) MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000138.
ISNAD Burgu, İbrahim. “SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM ‘AKKARA’) MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000138.
JAMA Burgu İ. SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM "AKKARA") MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29. doi:10.1501/Vetfak_0000000138.
MLA Burgu, İbrahim. “SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM ‘AKKARA’) MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi:10.1501/Vetfak_0000000138.
Vancouver Burgu İ. SEROLOG1SCHER VERGLEICH EINES IN DER TURKEI AUS SCHAFLAMMERN ISOLJERTEN VIRUS (STAMM "AKKARA") MIT BLAUZU:’oiGE (BLUE TONGUE) VIRUSTYPEN. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).