Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000134

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:'-iSIS NEUMANN, IgoB)'NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000134

Öz

1969, i977- i979 yılları arasında yürütülen bu çalışmada koyun
kış kenesinin (O. lahorensi~) ekolojisi ı'e vekMrlük etkileri incelendi. Kene,
Anadolunun İçbatı, İç Doğu ve Güneydoğu coğrafi bölgelerinde bulundu.
Yörenin rakımı, kme dağılımında önemli birfaktör olarak belirlendi. ıGoo m.
üzerindeki .yüksekliklerde tesbit edilem7d i, fakat 690- 1200 m. mkımdaki
ağıllarda bol rastlandı. Bu kene !ürünün deniz kıyı kesimlerinde, genellikle
bulunmamasına karşılık, uygun bir ortam bulduğunda )'aşayabileceği görüldü.
Kenenin koyun ağıllarında )laşamını sürdürmesi, koyunların ağıl içinde
yaklaşık iki ay kadar kapalı beslenmeye alınması koşuluna bağlandı. Ağılın
d ış şartlara karşı iyi muhafazalı olması koşulu da kenenin yayılışında etkili
bir faktör olarak saptandı.
Ergin dişiler laboratuıar şartlarında 30 oC. de 25 günde )lumurtladı ve
yumurtalardan 19 günde larva çıktı. Bu süreler ısı düştüğünde uzadı, IS oC.
de yumurtlama ve larva çıkışı olmadı.
İki yıl aç bekletilen erginlerin beslenmesi deneyinde bir diş"inin)'aklaşık
o. i09 gr. kan emdiği hesaplandı.
Van ilinde kış kenesi saptanan ağıllarda barındırılan 67 baş' koyun ve
B baş kıl keçisinden alınan kan serumlarının muaynesinde Ka)'alık Dağlar
Benekli Hummasının % 69,3 (46 koyun, 6 keçi) )'a)lgın olduğu tesbit edildi.
O.lahorensis'in, bruselloz, toksoplazmoz, riketziöz (Qhumması-coxiclıa
burnctii, R. typhi) ve listeriöz (L. tip i VC 4 b) yi nakledebileceği
ihtimali üzerinde dUruldu

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Kalkan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Kalkan, A. (1982). KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-iSIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000134
AMA Kalkan A. KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-iSIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000134
Chicago Kalkan, Ahmet. “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-ISIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000134.
EndNote Kalkan A (01 Ocak 1982) KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-iSIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE A. Kalkan, “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-iSIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000134.
ISNAD Kalkan, Ahmet. “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-ISIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000134.
JAMA Kalkan A. KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-iSIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29. doi:10.1501/Vetfak_0000000134.
MLA Kalkan, Ahmet. “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-ISIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982, doi:10.1501/Vetfak_0000000134.
Vancouver Kalkan A. KOYUN KIŞ KENESİ (ORNITHODORUS LAHORE:’-iSIS NEUMANN, IgoB)’NİN EKOLOJiSi VE VEKTÖRLÜ(;Ü ÜZERİNE i)ıCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).