Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983

Öz

Bu çalışmamızda, karbonhidratlar üzerine etkinin incelenmesi
amacıyla disklere emdirilmek suretiyle hazırlanmış 6 çeşit şeker denenmiştir.
Disk uygulanması hem sıvı ve hem de .Va rı katı indikatörlü besi )'erlerinde yapılmıştır. Bu karbonhidratlara etkileri bilinen E.coli, S,gallinarum, Staph,
aureus, K.pneumoniae, E.coli Kı 2 Nal'Lak-(Lalier) ve S.pullorum
suşları disk yo'ntemiyle indikatörlü (Fenol kırmızısı) yarı katı besi yerinde incelenmişlerdir. Sonuçlar 6 ıncı saatten itibaren 5 gün süre.J'legrizlenerek değerlendirilmiştir.
İncelenecek suşun i8-24 saatlik sof kilftünınden fenol kırmızılı )'arı
katı besi yerine iğne ile ekim yapılmış ve daha sonra steril bir pensle tüpe konulan disk, bir iğne yardımıyla vertikal olarak 3-4 mm derinliğe kadar hafifçe
itilerek tüpler 37°C de iııkubasyona bırakılmışlardır. Bu şekilde yapılan bir
uygulamada klasik yöntem sonuçları ile tam bir uygunluk olduğu görülmüştür.
Sıvı besi yerlerindeki disk ıtyrulamalarında bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmıştır. Bu bakımdan iııdikato'rliı yarı katı besi yerine disk lI;ygulamasının
klasik yönteme oranla daha pratik ve karbonhidrat hazırlanıp kullanılması
yönünden de daha ekonomik bir yöntem olduğu kanısına varılmı.ştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nejat Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Aydın, N. (1983). KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(01).
AMA Aydın N. KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(01).
Chicago Aydın, Nejat. “KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 01 (Ocak 1983).
EndNote Aydın N (01 Ocak 1983) KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 01
IEEE N. Aydın, “KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 01, 1983.
ISNAD Aydın, Nejat. “KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/01 (Ocak 1983).
JAMA Aydın N. KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30.
MLA Aydın, Nejat. “KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 01, 1983.
Vancouver Aydın N. KARBONHİDRAT DİSKLERİNİN HAZıRLANMASı VE RUTİN ÇALıŞMALARDA KULLANıLMALARı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(01).