Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000151

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000151

Öz

T. vitrinus enJektif larvaları 20.000, 4o.000, 60.000, 80.000
ve 100.000 rad dodarda gamma irrat.lya,ryona tabi tutulmuş, verradyasyonun bu larvaların gelişimine etkisi kobaylarda denenmiştir. Normal ve irradiye
edilmiş larvalar kobaylara verildikten, i4 gün sonra hayvanlar öMürülerek
toplanan parazitler sayılmıştır. Gamma irrat.lya,ryonun, otopside elde edilen
toplam parazit sayısını azalttığı görülmüştür. Elde edilen parazitlerin de daha
fok dişi parazit olduğu, erkek parazit sayısının azaldığı, ayrıca dişi para;:.itlerin yumurta üretiminin de önemli ölfüde düştüğü gözlenmiştir. 24 gün öııce 60.000 rad dozda irradij'e edilmiş 5000 larva verilen kobaylar 24. günde 50oo normal larva ile tekrar enfekte edilerek, irradiye larvadan
gelişebilecek immunite ara~tırılmıştır. 24. gün önce normal larva ile enfekte bir
grilp kontrol hayvanları ile daha önce hiç enfekte edilmeyen diğer bir grup
kontrol hayvanları da 24. günde normal larva verilerek enfekte edilmişlerdir.
Birincil doz olarak irradij1e veya normal larvalar verilen her iki grupta da
kılvvetli bir immunite geliştiği gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Alabay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Alabay, M. (1983). KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000151
AMA Alabay M. KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000151
Chicago Alabay, Metin. “KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 01 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000151.
EndNote Alabay M (01 Ocak 1983) KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 01
IEEE M. Alabay, “KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 01, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000151.
ISNAD Alabay, Metin. “KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/01 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000151.
JAMA Alabay M. KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000151.
MLA Alabay, Metin. “KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 01, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000151.
Vancouver Alabay M. KOBAYLARDA TRICHOSTRONGYLUS VITRINUS ENFEKTİF LARVASININ GELİŞMESİNE İRRADİYASYONUN ETKİsİ VE BU PARAZİTE KARŞI İRRADYE AŞı DENEMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(01).