Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000161

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000161

Öz

Bu araştırma Türkiye'nin kendine mahsus bir keçi ırkı olan Ankara Keçisi o.ğlaklarının bir )laşa kadar bü)'üme ve )'aşama gücünü incelemek
amacıyla .yapılmıştır. BiiJıüme kabiliyıetini incelemek için 153 baş 0ila,ğın çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlık değerleri kullanılmıştır. Ortalama dolunı ağırlı,ğı erkeklerde 2.6 kg, dişilerde 2.4 kg, teklerde 2.5 kg ve ikiderde 2.4-kg dır.
Süt kesim ağırlığı olan 120. günde ortalama canlı ağırlığı .yö'nünden erkekler
14.2 kg, dişiler 12.7 kg, tekler 13.5 kg ve ikider 12.5 kg değer göstermişlerdir. Bu dönemin en düşük canlı ağırlık ortalamasını 12.7 kg' la anası 2 yaşlılar,
en )lüksek ortalama canlı ağırlığı 15.2 kg' la anası 4 .)'a~'lılargöstermiştir.
6.qy a,ğırlığı)'önünden erkekler 17.3 kg, dişiler 15.2 kg, tekler 16.3 kg,
ikider 14.9 kg, olmuş, bir 'yaş ortalama canlı affırlık ise qynı sıra)'la 20.8,
16.3, 18.6 ve 17.1 kg dır.
Doğum, 120, 180 ve 360 günlük ortalama canlı ağırlık yönünden cinsiyet grubları arasındaki farklılıklar ö'nemli (p < 0.01) olurken, doğum tipi
grubları arasıııda ortalama canlı a,ğırlık yö'nünden bu dö'rt dö'nem içinde yalnı:::.
120.günde önemli (p < 0.05) dir. Ana )'aşı grubları arasındaki farklılık doğum ve 120.günde (p < 0.01) ve 180.günde ise (p < 0.05) ö'nemlidir.
Yaşama gücü 'yönünden 120, 180 ve 360. günlerde erkekler % 86.9,
84.5 ve 82.1, dişiler % 89.0, 84.0 ve 84.0, tekler % 87.5, 83.1 ve 82.5 ve
ikizler % 9 ı.7, 9 ı.7, ve 87.5 oranında değer gö'stermişlerdir. Ana )'aşı, 'yaşama gücüne önemli derecede etki yapmış olup anası yaşlı olanlar )lüksek )'aşama
gücü gösterirken, anası genç olanlar düşük yaşama gücü göstermişlerdir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Celal Öztekişen

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Öztekişen, C. (1983). ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000161
AMA Öztekişen C. ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000161
Chicago Öztekişen, Celal. “ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 02 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000161.
EndNote Öztekişen C (01 Ocak 1983) ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 02
IEEE C. Öztekişen, “ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 02, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000161.
ISNAD Öztekişen, Celal. “ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/02 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000161.
JAMA Öztekişen C. ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000161.
MLA Öztekişen, Celal. “ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 02, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000161.
Vancouver Öztekişen C. ANKARA KEÇİSİ OGLAKLARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE BAZI FAKTÖRLERİN ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(02).