Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000174

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000174

Öz

Bej'az peylZir numuneleri, dene.J'sel olarak, Trakya' da mandıralarda (A) ve Bulgaristan'da (e) yaygın olarak kullanılan tekniklerle ve Türk
Standardları E1lStitüsü'nün (inerdiği metotla olmak üzere üç şekilde 1 / 1 oranında karıştmlmış koyun ve inek sütünden hazırlandı.
Numuneler pH ve asidite değerleri ile rutubet miktarları ve organo(ep~ik
nitelikleri yö'nünden 120 gün süren olgunlaşmalarının farklı dinemlerinde ayrıntılı olarak incelendi.
Olgunlaşma dönemi sırasında ımmunelerin yüzde rutubet miktarlarında
belirlenen değişikliklerin birbirine )'akın oldu,~u saptandı.
Olgunlaşma sürejince'numune C'nin, diğerlerine' gö're, daha' düşük pH'
değerlerine sahip olduğu ve bunu sırasıyla numune A ve B'nin iz/ediği göz/emlendi. Numuneler arasındaki bu fark olgunlaşmanın ilk dö'nemlerindeiiiıemli
bulundu.
O(ı;unlaşmanın, özellikle 30, 60 ve 90. günlerinde numuneler arasında
laktik asit değerleri bakımından önemli derecedefarklı değişikliklerin oluştuğu
tesbit edildi.
, Numunelerin organoleptik puanları, olgunlaşma süresince, zamana bağlı
olarak arttı. Olgunlaşmanın 120. gününde numune C'nin en yüksek toplam lu..;
ana sahip oldı'.~u ve bunu sıras~yla numune B ue A'nın iz/ediği gö'rüldü. Olgunlaşma dö'nemlerinde numuneler arasında, ö'zellikle yapı ve kitle, görünüm ve bir
Mçüde de lezzet bakımından farklılıklar göz/emlendi.
Bulguların ö'nemi tartışıldı. Sonuç olarak, numunelerin üretiminde uygulanan tekniklerin be.J'az peyni~in or,ı;anoleptik niteliklerini' ve pH değerlerıni
büyük ölçüde etkilediği ve Bulgar tekniğiyle elde edilen peynirin daha iyi kalitede olacağı kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cenap O. Tekenşen

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Tekenşen, C. O. (1983). BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000174
AMA Tekenşen CO. BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000174
Chicago Tekenşen, Cenap O. “BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 03 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000174.
EndNote Tekenşen CO (01 Ocak 1983) BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 03
IEEE C. O. Tekenşen, “BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 03, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000174.
ISNAD Tekenşen, Cenap O. “BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/03 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000174.
JAMA Tekenşen CO. BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000174.
MLA Tekenşen, Cenap O. “BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 03, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000174.
Vancouver Tekenşen CO. BEYAZ PEYNİRİN YAPIM METODLARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(03).