Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN'DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000191

Öz

Bir deneme istasyonund~ ayni şartlar altında beslenen, benzer
besi sonu alırlı,~ında kesilen 587 başlık dişi domuz popula,~yonda aşağıdaki
karakterler ijlçülmüş, istatistik ve populas)lon genet(~i açılarından delerlendirilmişlerdir: Bulbus ağırlığı, bulbus ile lensin en büyük transversal ve sagital
çapları, hayvanların yaşı, vücut ağırlığı, IJÜClltuzunluğu, besi ve kesimle ilgili
değerleri. Bu karakterlerle ilgili olarak hesaplanan ortalama değerler ve bunların
standart sapmaları şu şekilde bulunmuştur. Bulbus ağırlı,~ı (g) 6.63 ::l::
0.38; bullJusun transversal çapı (cm) 2.49 :J 0.07; bulbusun sagital
çapı (cm) 2. 15 :1: 0.09; göz Imsinin transversal çapı (mm) 9.87 :1: 0.83;
sagital çapı (mm) 7.40 -J: 0.69; hayvanların)laşı (gün) 166 ::l:: 11.8;
VÜClltuzunlıi.~u (cm) 99 ::!: 2.30 ve vücut ağırlığı (kg) 100 ::l- 1.82.
Yaşın incelenen özelliklere olan sistematik etkisinin varlığı belirlenmiş
ve bu etkinin kendisini en çok gö:~ lensinde gô'sterdiği saptanmıştır. Vücutda
simetrik olarak bulunan karekterlerin kendi aralarmdaki konela~yonları (bilateral konelasyon) hesaplawnış ve bulbus ağırlığındaki biyolojik simetrinin,
bulbusun doğmsal değerlerindeki simetriden daha ,Yüksek olduğu bulunmuştur.
Karakterlerin aralarmdaki konelaS)'onlarda en yüksek değer lense ait çaplar
arasında hesaplanmıştır.
Yukarıda verilen karakterlere ait kalıtım dereceleri (hı) ve bunların standart sapmaları (Shı) aşağıda verildiği gibi hesaplanmıştır. Bulbus alırlığı
0.63 ::!: 0.3 i; bulbusun transversal ve sagital çapları 0.22 ::!: 0.27 ve
O. ı5 :!: 0.25; lensin transversal ve sagital çapları ı.:19 + 0.35 ve 1.20
::l:: 0.34; viicut uzunluğu 0.82 ::l:: 0.35 ve sırt ya,ğı kalınlığı O. 72 :~~ 0.31
Lense ait değerlerin normal hı değeri olan 1. O'i aşması kısmen mateıyalin
)ıapısından ka):naklanmış olabilir. Bulunan h 2 de,ğerleri (bulbus çaplarındakiler
hariç) istatistiki ô'nemdedir.
Belirlenen sonuçlar tartışılmış ve bu konuda ileride )'apılacak benzer
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000191

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdulkadir Akcan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Akcan, A. (1983). DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000191
AMA Akcan A. DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000191
Chicago Akcan, Abdulkadir. “DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000191.
EndNote Akcan A (01 Ocak 1983) DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE A. Akcan, “DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000191.
ISNAD Akcan, Abdulkadir. “DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000191.
JAMA Akcan A. DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000191.
MLA Akcan, Abdulkadir. “DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000191.
Vancouver Akcan A. DİŞİ BESI DOMUZU CÖZLERİN’DE BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERiN KALlTIM DERECELERi ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).