Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000188

Öz

Ankara sokak köpeklerinde görülen helmint türlerini ve hunların
dağılış oranlarını saptamak amacı ile toplam 50 köpeğiıı otopsisi yapılmış ve
bu köpeklerin % 98 oranında çeşitli helmint türleri ile enfekte olduğu tesbit edilmiştir. Bulunan helmint türleri: Echinochasmus perfoliatus (% 12), Episthochasmus carti/lUm (% 2), Heteropll)'es heterophyes (% 2), DiPJ,lidium cani-
/lUm (% 50), Echinococcus granulosus (% 44), Taenia hydatigena (% 32),
Jı1esocestoideslincatus (% 8), Alulticeps Inulticeps (% 4), Toxascaris leonina
(% 62), Toxocara canis (% 24), lfncinaria stenocephala (% 18), Film"oides
hirthi (% 6), Spirocerca lupi (% 4), Dirofilaria rcpens (% 2), Rictularia
cahirensis (% 2) ve Angiostrongylus vasorum (% 2) olarak saptanmıştır. Bunlardan E. caninum, F. hirthi ve R. cahirensis'e Türkiye'de köpeklerde ilk kez
rastlanmaktadır,
Enfekte köpeklerin % 22.45'i bir, % 26.54'ü iki, %) 18.36'sı üç, %
18.36' sı dört, % 10.20' si beş ve % 4. 08'i altı tür helmintle enfekte hulunmuş olııp bu köpeklerden ,374 adet trematod, 137.789 adet cestod, 797 adet
nematod olmak üzere toplam 138.960 adet helmint toplanmıştır. E. granulosus' a
daha çok vahşi görünüşlü ve iri ),apılı köpeklerde rastlanmıştzr.
T. canis, U. .rtenocephala ve ö'zeilikle E. granulosus' zm yüksek oranda
görülmesi hall, sağlığı açısmdan tehlikeli bir durum arzetmektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000188

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Doğanay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Doğanay, A. (1983). ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000188
AMA Doğanay A. ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000188
Chicago Doğanay, Ahmet. “ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000188.
EndNote Doğanay A (01 Ocak 1983) ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE A. Doğanay, “ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000188.
ISNAD Doğanay, Ahmet. “ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000188.
JAMA Doğanay A. ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000188.
MLA Doğanay, Ahmet. “ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000188.
Vancouver Doğanay A. ANKARA KÖPEKLERİNDE GÖRÜLEN HELMINT TÜRLERİ, BUNLARIN YAYILIŞI VE HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).