Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000189

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000189

Öz

Bu araştırmada, Et-Balık Kurumu Ankara mez.bahasında kesilen sıg'ır ve koyunlann safralarının aerobik mikroflorası incelenmiştir. Çalışmada 104 sığır ve 108 koyun orijinli toplam 212 safra örneğinden )'ararlanılmıştır. incelenen ıot adet sığır .safra örneğinden 6 adet (% 5.7) E. coli, 2 adet
(% 1.9) Citrobacterfreundii, 1 adet (% 0.9) Enterobactersp., 108 koyun
safra örneğinden ise 24 adet (% 22.2) Eschericlıia eoli, 15 adet (% 13.8)
Proteııs vulgaris, ;) adet (% 2.7) Citrobacter freundii, 3 adet (% 2.7)
Staphvlococcııs epidermidis 1 adet (% 0.9) Shigella sp. l'e i adet (~~ 0.9)
Salmonella sp. izole ve identifi)'C edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Arda

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Arda, M. (1983). ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000189
AMA Arda M. ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000189
Chicago Arda, Mustafa. “ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000189.
EndNote Arda M (01 Ocak 1983) ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE M. Arda, “ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000189.
ISNAD Arda, Mustafa. “ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000189.
JAMA Arda M. ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000189.
MLA Arda, Mustafa. “ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000189.
Vancouver Arda M. ANKARA, ET VE BALIK KURUMU MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE SIĞIR SAFRALARININ AEROBİK MİKROFLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).