Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000190

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000190

Öz

Bıı araştırmada, Campylobacter jejuni suşlarının DNA hidroliz ve
alkaliııefosfataz aktivitelerini belirlemek için iki farklı yöııtem kullanıldı. Ayrıca bu türiin identijikasyonundaki kullanılabilirliklerini saptamak için çeşitli
biyoki"?yasal testler yapıldı. K~yımlardan izole edilen 53 ve sığırlardan izole edilen LO adet olmak ü<.eretoplam 63 suşun 22 si (% 34.9) DNAyı hidroli<.e
etti ve 25 i (% 39.6) alkalin fosfata<. aktivitesi gösterdi. Laboratuvarımıda
C. jejuni i<.olatlarırtauygulanan iki.yöntem diğerlerinden daha kullanışlı bulundu.
Diğer b~yokimyasal testlerde, C. jeJuni suşlarının % 80.9 u hippuratı hidrolı"<:e
etti, % 77.7 si H /) oluşturdu ve % 84.1 i CYE agarrla üredi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdar Diker

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Diker, S. (1983). CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000190
AMA Diker S. CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000190
Chicago Diker, Serdar. “CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000190.
EndNote Diker S (01 Ocak 1983) CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE S. Diker, “CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000190.
ISNAD Diker, Serdar. “CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000190.
JAMA Diker S. CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000190.
MLA Diker, Serdar. “CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000190.
Vancouver Diker S. CAMPYLOBACTER JEJUNI SUŞLARININ DNA HİDROLİZ VE ALKALİN FOSFATAZ AKTİVİTELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).