Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000193

Öz

Hayvansal dokulardaki sulfonamid kalıntılarının analizi i~.in
bir spektrofotometrik-iııce tabaka kromatografik metod uyarlaması yapıldı.
Sulfonamidler dokulardan kloroform-asetondan oluşan karı,nmla efestre edildiler. Sulfonamidler ekstrakttan sıvı sıvı partitisyonla sulu asit ortama alındılar.
Çözelti alkali .yapıldıktan sonra, kloroformla çalkalanarak inieıferens yapısı
maddeler uzaklaştırıldı. Çözelti tekrar asitleştirildi ve RrattorHH arshall renk
reaksiyonu geliştiriidi. Renk a)'ıracı katıldıktan sonra 15 dakika içinde pembekırmızı bir renk şekillenen nümuneler sulfonamid kalıntıları bakımından pozitif
kabul edilirler. Oluşan sulfonamidli boya maddesin butanolle ekstre edildikten
sonra, butanol ekstraktın absorbaııcı spektrofotometrede akımdu. Daha sonra
belli bir /ıacme kadar azaltıldıktan sonra, butanol ekstrakt ince tabaka kromatografisi plakasına uygulandı. Böylece reaks~yon ürünlerinin ll.yrılması başarıldı.
Çeşitli sulfonamid standardları kullanarak 36'sı dana karaciğeri, 24'ü
dana kası ve l4'ü dana böbreği ile ll'i tavuk karaciğeri ve 8'i tavuk kas dokusandan olmak üzere toplam 93 rekoveri analizi .yapıldı.
Kullanılan analiz yöntemliyle, ortalama % 90 oranında rezidü kazancı
sağlandığı, O. 1 /JPm'e kadar inen sulfonamid kalıntılarının belirlenebileceği,
kontrol değerlerinin düşük olduğu, iyi sayılabilecek derecede tekrarlanııbilir ve
güvenilir oldu,gu sonuc/ma varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000193

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazım Özkazanç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Özkazanç, N. (1983). HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000193
AMA Özkazanç N. HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000193
Chicago Özkazanç, Nazım. “HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000193.
EndNote Özkazanç N (01 Ocak 1983) HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE N. Özkazanç, “HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000193.
ISNAD Özkazanç, Nazım. “HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000193.
JAMA Özkazanç N. HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000193.
MLA Özkazanç, Nazım. “HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000193.
Vancouver Özkazanç N. HAYVANLARIN PİŞMEMİŞ YENİLEBİLİR DOKULARINDA SULFONAMİD ANALİZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).