Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000932

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000932

Öz

Bu çalışmada,. köpcklerin ekstremitc kırıklarını sağıtmak ama-
(~yla uygulanan kemik plakaj )'öntemi ve alınaıı klinik ve rad)'olojik sonuçlar
beli~.tilmiştir. Sığır tibialarından hazırlanan plakalar üzcrin", metal benzerlerine uygun bifimde delikler açılmış ve değişik kalınlıktaki modelleri, hi)'omekanik testlere tabi tutulmuştur.
Çalışma iO adet klinik olgu üzerinde yürütülmüş ve kcmik plakaların
tesbiti metal vidalar ile gerfekleştirilmiştir. Çeşitli zaman aralıkları içinde
o~guların klinik Vf: rar(yolojik kontrolları )'apılmıştır. Buna grire üç olguda
operas)'on)'arası enjekte olmuş ve bunlardan ikisinde ayni zamauda plaka kırığı
ile karşılaşıldıi,ındaıı, hayvanlar /lyııtulmuştur. Başka bir olguda 2,5 ay sonra
plaka km.~ı ile karşılaşılmıştır. Geri kalan )Jedi olgııda klinik t'C rad)'olojik
olarak tam bir irileşme sağlanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rauf Yücel

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Yücel, R. (1984). KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000932
AMA Yücel R. KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000932
Chicago Yücel, Rauf. “KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000932.
EndNote Yücel R (01 Ocak 1984) KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE R. Yücel, “KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000932.
ISNAD Yücel, Rauf. “KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000932.
JAMA Yücel R. KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000932.
MLA Yücel, Rauf. “KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000932.
Vancouver Yücel R. KÖPEKLERDE EKSTREMİTE KIRIKLARININ KEMİK PLAKAJ İLE SAĞITIMI ÜZERİNDE BAZI KLİNİK UYGULAMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).