Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000933

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000933

Öz

Bu çalışma ovaryumlarında f0tlikül kisti bulunan, 2-1 i yaş
arasındaki 30 inek üzerinde )'apıldı. En yüksek kist mstlantısı 2-5 yaş grubunda görüldü (%60). Süt verimi gl/rupları ile kistik ovaryumlarm dağılımı
arasında bir ba/flantı bulunamadı.
Rektal mltaj!ene ile saptanan kistler 13 haj!vanda tek, i7 hayvanda ise
her iki ovaıyuma dağılmış ve 5-10 adet idiler. Olguların 20'si sık, düzensiz
v'!,Jiadevamlı östrüs, 8 adedi ise anöstrüs ile s~Jiredi;'orlardı. iki hay/,anda siklik
bozukluğa rastlanmadı.
Çalışma materj!al: 15 ineklik iki guruba {{yrılarak i. guruba ı00 pg
GnRH (i.m), ikinci guruba ise önce 5000 U1 HCG (i.m) ve bunu izlryen
9. günde de 25 mg Dinoprost Tromethamine (i. m) enjekte edildi. Ovaryumlardaki değişmeler ı,4,9, i5, i8. günlerde ]apılan rektal mua]eneler ile izlendi.
Çalışma sonunda gebe kalaıı inek sayısı iki guru/Jta da eşit oranda saptandı (% 66. 7). Sağıtım-gebelik süresi GnRH uygulanan gurupta 3 ı. 6 ::i::
3.56 gün, HCG + Tromethamine gurubunda ise 26.3 ::l 3.37 gün, gebelik
için gerekli aşım sayısı ise aynı sıra]la ı. 5 ::i:: O. i6 ve ı. 6 :-.1::O, i6 olarak
saptandı.
Sonuç olarak her iki yiiııtemde kistik ovaıyumların sağıtımında etkili
bulundu. Bununla beraber HCG _L Trometlzamine uygulamasının daha kısa
sürede sonuç vermesi ve tanı sırasıııda karıştırılabilecek luteal kistlere de etkili
olması neden~J'le daha avantajlı oldul,1l kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erol Alaçam

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Alaçam, E. (1984). İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000933
AMA Alaçam E. İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000933
Chicago Alaçam, Erol. “İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000933.
EndNote Alaçam E (01 Ocak 1984) İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE E. Alaçam, “İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000933.
ISNAD Alaçam, Erol. “İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000933.
JAMA Alaçam E. İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000933.
MLA Alaçam, Erol. “İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000933.
Vancouver Alaçam E. İNEKLERDE KİSTİK OVARYUMLARIN GONADOTRAPİN SALGILAYICI HORMON VE CHORIONICGONADOTRAPİN DINOROST TROMETHAMINE İLE SAĞITIMI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).