Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000937

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000937

Öz

Bu araştırma, Erzıırıımda halk elinde yetiştirilen ıv[orkaraman
koyunlarının kıızu verimini ve üst verimini incelemek amacı ile yapılmıştır.
İkiz do/jurma oranı 2yaşlı, 3)'aşlı ve 4-5 yaşlı k~yul11arda %) 8.8, 27.8
vc 42.9 olurken genelde L/~ 26.7 olmuştur. Bir dağııma düşen kıı;;.u sayısı yaşa
görc sırası ilc i.09, i.28 ve 1.43 vc genelde ı.27 olmuştur. Laktas)'on süresi,
tek ve ikiz doğuranlarda 189.8 ve 186.0 gün olurken, 2 yaşlı, 3 )'aşlı ve 4-5
yaşlı ko)'unlarda sırası ile 185.0, 188.3 ve i92.9 gün olmuştur. Genelde ise
i88.8 gündür. LaktasyOllV siit erimi tek lie ikiz doğuranlarda 128.45, 144.92
kg' dır. Bıı değerler )'ukardaki )'oş sırasına göre 113.00, 128.24 ve 156.43
kg dır. Genelortalama ise 132.88 kg'dır. Ortalama günlük süt ",erimi bütün
g1'1lpLardalaktaS)'onun 75. giinünde en )'üksek dü<.e,yeulaşmaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Akçapınar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Akçapınar, H. (1984). Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000937
AMA Akçapınar H. Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000937
Chicago Akçapınar, Halil. “Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu Ve Süt Verimleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000937.
EndNote Akçapınar H (01 Ocak 1984) Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE H. Akçapınar, “Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000937.
ISNAD Akçapınar, Halil. “Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu Ve Süt Verimleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000937.
JAMA Akçapınar H. Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000937.
MLA Akçapınar, Halil. “Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu Ve Süt Verimleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000937.
Vancouver Akçapınar H. Morkaraman Koyunlarının Erzurumda Özel Bir İşletmede Kuzu ve Süt Verimleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).