Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mor Karaman Kuzularının Erzurum'da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000936

Öz

Bu araştırma, Frzumm'da halk elinde )'etiştirilen ı'lorkaraman
ırkı kıızulanil bü)'iime ,,oc )'aSai1W /::iiciiniiincelemek amacı ile )'apılmıştır.
Ortalama do,~um a,~ırlı.~ı erkek ve dişi kuzularda 4.44 ı'e 4. i2 kg, tek
ve iki.::.dO,~anku.::.ularda isı 4.G6 ve 3.81 kg bulundu. Ku.:ularda 105. giinde
canlı ağırlık, ajnı sıra ile 27.8q, 24.82 ve 28.17, 24. i8 kg' dır.
Kuzularda 90. güne kadar )'aşama gücü, erkek ve dişilerde % 94-.4- ve
96.8, tek ve ikiz dolanlarda ise % 94.7 ve 9 iA olmuştur. Kuzuların 150.
güne kadar yaşama güçleri a)'m sıra ile % 93.0, 96.8 ve % 94.7, 91.4 bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000936

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Akçapınar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Akçapınar, H. (1984). Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000936
AMA Akçapınar H. Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000936
Chicago Akçapınar, Halil. “Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme Ve Yaşama Gücü”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000936.
EndNote Akçapınar H (01 Ocak 1984) Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE H. Akçapınar, “Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000936.
ISNAD Akçapınar, Halil. “Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme Ve Yaşama Gücü”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000936.
JAMA Akçapınar H. Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000936.
MLA Akçapınar, Halil. “Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme Ve Yaşama Gücü”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000936.
Vancouver Akçapınar H. Mor Karaman Kuzularının Erzurum’da Özel Bir İşletmede Yarı Enstantif Şartlarda Büyüme ve Yaşama Gücü. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).