Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000929

Öz

Bu çalışmada, Adana'nııı Kireçorağı köyünde keçilarle, özellikle
imidazotiyazol türevi antelmentik ilaçlarla tedaı'i sırasında yıllardır karşılaşılan
zehirlemne olaylarımn incelenmfsi ve bu zehirleilindere karşı etkili bir tedavi
ıl)ıgulanması amaçlanmıştır,
Tedaıide Ii)'gıılama içiıı }filvemı Fort isimli veteriner spesi)'alite kullanıldı. Bundan 15 mg Ikg dozda J 20 ke(~ye a,~ızdmı içirildi. ilacın verilmesini
izleyen 30 dakika içinde hayranların l2'sinde hafif, 5'indf orta ve 3'ünde de
şiddetli derecede zehirl.mmc belirtileri görüldii. Bil belirtilerin başlıcaları şunlardı: huzursuduk, tepinme, (ksita~y01I, me/erne, diş gu:ırrlatması, kl{Jlruk sallama, karın şişmesi, sık sı!: işemc i;e /Jisleme, soIUllIim hızlanması, solunum
güçlü,iiü, akciğer iMemi, deIJres)'on,grirme bO.cuklu/fu, giiz ı'e pupilla refleksinin
ka)'bolması ve midriasis'. llrta uc ileri dereced,? taksisite gösteren hayııanlara
hemen damar için 0.044 mg ikg dozda at/opiıı sülfat uygulandı ve başarılı
bir sağıtmı sağlandı. Anwk, keçib'den birisi kurtarılamayarak zorunlu olarak
kesildi. Bu !ıayvanda yapılaıı otopside, hafif bir akciğer iidemi ve konje~onu ile
epikard üzerinde kanama alanları görüldü. HistojJatolojik muayenede, bronş
ve bl'Onşryoller çevresinde mononükleer hücre injiltrasyoıııı ve bronşryoler kas
tabakasında hiperplazi dikkati çekti. Sindirim kanalında hafif bir nematod
imJa.::;;'0ı11lile karşılaşılırken, akciğerde parrv:,it.: rastlanmadı.
Marut literatür bilgiler, )'a/nlan saha ıl)'/!,ulaması ı'e gerek paraziter
gerekse solumım sistemi hastalıklan ve bazı bitkisel zehirler (alkaloid, glikozid
L"S.) yönünden yapılan çeşitli laboratuvar analizlerinden elde edilen bulguların
de/!,el1endirilmesi sonucunda, normal tedavi ıl)'/!,ulamaları sırasında karşılaşılan
tetramizol toksisitesinin, ilacın doğrudan konakçıya olan toksik etkisinden ileri
gelebileceği sonUCd1/avarıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000929

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kaya, S. (1984). Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000929
AMA Kaya S. Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000929
Chicago Kaya, Sezai. “Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000929.
EndNote Kaya S (01 Ocak 1984) Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE S. Kaya, “Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000929.
ISNAD Kaya, Sezai. “Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000929.
JAMA Kaya S. Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000929.
MLA Kaya, Sezai. “Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000929.
Vancouver Kaya S. Adana Yöresinde Keçilerde Tetramizolla Sağıtım Esnasında Karşılaşılan Zehirlenme Olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).