Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU'NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000956

Öz

A.Ü. ve U.Ü. Veteriner Fakülte/eri Cerrahi Klinik/erine 1981-
1983 yılları arasında getirilen 6 inek ve 1 genç boğada, M. flexor digitalis profundus tendosu'nun parsiyel plantar jpalmar (= volar) yönde
rezeksiyonu yapılmıştır. Hayvanlarm yaş ortalaması 5.5 olarak bulunmuştur. Lezyonların tırnaklara göre da,ğılıım; sağ arka medialde 1, sağ
arka lateralde 3, sol arka medialde 1 ve sol arka lateral tırnakta 2 olarak
bulunmuştur. Bu lezyonlar 1 olgumuzda komplike yan duvar ulkusu,
2'sinde komplike taban ulkusu (RusterhaIz sendromu), 3'ünde komplike
yumuşak ökçe panarisyumu ve 1'inde de komplike parmak/ar arası panarisyumu şeklinde saptandı. Olgularlm/zln 5'inde de, nekroza uğramiş bulunduğu için distal sesamunı ungulae'nin de rezeksiyonu birlikte
gerçek leştirilmişt ir.
Bütün olgularda operasyon sonuçları başarrlı olmuş ve böyle olgularda, bu operasyon yiintemi sonuçları itibariyle parmak amputasyonu'na
göre daha uygun bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000956

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

O. Sacit Görgül

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Görgül, O. S. (1984). SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000956
AMA Görgül OS. SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000956
Chicago Görgül, O. Sacit. “SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000956.
EndNote Görgül OS (01 Ocak 1984) SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE O. S. Görgül, “SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000956.
ISNAD Görgül, O. Sacit. “SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000956.
JAMA Görgül OS. SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000956.
MLA Görgül, O. Sacit. “SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000956.
Vancouver Görgül OS. SIĞIRLARDA M. FLEXOR DİGiTALİS PROFUNDUS TENDOSU’NUN PLANTAR/PALMAR (= YOLAR), PARSiYEL REZEKSİYONU ÜZERiNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).