Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000954

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000954

Öz

Bu çaltşma, kanlarmda Newcastle hasta"ğma karşı koruyucu
düzeyde antikor taşıınayan ve LaSota içme suyu aşısı ile 3 kez aşılanan
Iıayvanlarda meydana gelen bağışı kıt/tm durumunu saptamak ve bu bağlŞıkltğl HI ve eprüvasyon denemeleriyle ortaya koymak için yapılmıştır.
Bu araştırmada, Danimarka orijinli 91 adet civciv kullanılmıştır.
Hayvanlar iki gruba ayrılarak denemeye almmıştır. Birinci grupta bulunan 75 hayvan 21., 73. ve 120. günlerde olmak üzere 3 kez LaSota virusu
içme sulanna katılarak aşrlanmışlardır (106 ELDso LL ml). İkinci grupta
bulunanlara ise aşı uygulanmamış ve kontrololarak bırakılmışlardır.
Denemeler sırasmda 7 kez HI testi yapılmıştır. Aşılamadan önce
kanları negatif olan 1. grup hayvanlann,I. aşıdan 15 gün sonra ortalama log 2 HI titreleri 8.5'a yükselmiş, 30 gün sonra ise 7.1'de düşmüş,
2.5 aylık iken yapılan aşılama ile titre tekrar 8.7 ve 120. günde yapılan
aşı ile de ortalama titre 8.3 civarmda kalmıştır.
Bağışıkırk kontrolu 2 kez uygulanmıştır. Birinci eprüvasyon ikinei
aşıdan 15, ikincisi ise 3. aşilamadan 20 gün sonra yapilmış ve hayvanlar
her iki bağışıkırk denemesine de % 100 direnç göstermişlerdir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Birsen Akçadağ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Akçadağ, B. (1984). NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000954
AMA Akçadağ B. NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000954
Chicago Akçadağ, Birsen. “NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000954.
EndNote Akçadağ B (01 Ocak 1984) NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE B. Akçadağ, “NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000954.
ISNAD Akçadağ, Birsen. “NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000954.
JAMA Akçadağ B. NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000954.
MLA Akçadağ, Birsen. “NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000954.
Vancouver Akçadağ B. NEWCASTLE HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).