Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000948

Öz

Bu derlemede, Albendazol, Siklobendazol, Fenbendazol,
Flubendazol, Mebendazol Oksfendazol, Oksibendazol, Parbendazol
Triklabendazol gibi benzimidazol karbamat antelmentiklerin evcil ruminantlardaki antelmentik etkinlikleri, farmakolojileri ve toksikolojileri
incelendi.
Tiyabendazole göre metabolize ve elimine edilme hızları son derece
yavaş olan benzimidazol karbamatlar ondan türetilmişlerdir. Gerek
etki spektumları ve gerekse küçük doz düzeylerinde antelmentik güçleri bakımından tiyabendazolden üstündürler. Sindirim kanalından
sınırlı şekilde em ilen benzimidazoller, verildikten sonra genellikle 2-4
saatte maksimal kan yoğunluğuna ulaşırlar ve plazmada bulunan ilaç
miktarı verilenin sadece % l'i kadardır. Çok geniş bir güvenlik marjları vardır. En önemli sakıncaları uygulanan hayvanların yenilebilir
dokularında ve sütlerinde kalıntılarına rastlanması ve çiftleşmeyi izleyen ilk bir ay esnasında verildiklerinde bazılarının teratojenik etkili
olmasıdır.
Benzimidazol karbamat türevi antelmentikler evcil ruminantlardaki önemli tüm yuvarlak ve yassı hemintlerin gerek olgun gerekse
çeşitli gelişme devreerindeki larvalarına karşı % 85-100 düzeyinde
etkinlik gösterirler. Tedavi indekslerinin geniş, verilmelerinin kolay
ve geniş spektrumlu olmaları dolayısıyle, benzimidazol karbamatlar
yakın gelecekte evcil hayvanlarda en fazla kullanılan ante/mentikler
olacaktır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000948

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kaya, S. (1984). EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000948
AMA Kaya S. EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000948
Chicago Kaya, Sezai. “EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000948.
EndNote Kaya S (01 Ocak 1984) EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE S. Kaya, “EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000948.
ISNAD Kaya, Sezai. “EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000948.
JAMA Kaya S. EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000948.
MLA Kaya, Sezai. “EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000948.
Vancouver Kaya S. EVCİL RUMİNANTLARDA BENZİMİDAZOL KARBAMAT ANTELMENTİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).