Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000968

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000968

Öz

Bu çalışmada, bir devlet çiftliğindeki mastitisli ineklerden alınan 63 süt örne,~i patojenik bakteriler, mantadar ve mikoplasma yönünden
incelendi ve izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere karşı dirençlilikleri
araştırıldı. incelenen 63 süt ürneğinden % 28.6 Str. dysgalactiae, % 25.4
Staph. aureus, % 15.9 Str. agalactiae, % 9.9 Staph. epidermidis, % 7.9C.
pyogenes, % 7.9 Micrococcus sp., % 3.2 Pr. mirabilis ve % 16 Ps. ael'uginosa izole ve identifiye edildi. Mantar ve mikoplasma izole ediIemedi. CMT'de
zayıf reaksiyon veren süt örneklerinin anaeroIJik bakteri.J'olojikyoklamalal'mdan
negatif sonuçlar alındı. Antibiyogram testi )'apılan 16 Staph. aureus suşunun
% 75'i kloramfenikol, % 43.7'si ampisilin, % 31.2'si stl'eptomisin, % 87.5'i
penisilin, % ıoo'ü kolistin sülfat, % 6.2'si tetrasıMin ı'e neomisine dirençli:
bulundu. Tüm stafilokok suşları kanamisine, tüm stl'eptokok ve C. p)'ogenes
suşları da penisilin ve ampisiline duyarlı bulundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdal Ulusoy

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Ulusoy, E. (1985). MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000968
AMA Ulusoy E. MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000968
Chicago Ulusoy, Erdal. “MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 02 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000968.
EndNote Ulusoy E (01 Ocak 1985) MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 02
IEEE E. Ulusoy, “MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 02, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000968.
ISNAD Ulusoy, Erdal. “MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/02 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000968.
JAMA Ulusoy E. MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000968.
MLA Ulusoy, Erdal. “MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 02, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000968.
Vancouver Ulusoy E. MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN İDENTİFİKASYONLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(02).