Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000976

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA'DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000976

Öz

Yurdumuzda vi:::onyetiştiriciliğinin çok )'akın bir geçmişi vardır. Bu hayoan türününparaziter llaJtalıkları konusunda fa;:la hir bilgiJ'e sahip
değiliz. Bu nedenle Ankara civarında bulunan iki çiftlikteki vizonlarda parazitolojik bir araştırma )'apma gere,!!,iduyulmuştu1'.
Araştırmada 22 vizonun otopsisi )'apılmış,. a)'l"lca 9 tanesinin ince ve
kalın' barsak içerikleri ile i50 tanesinin de dışkılan mua)'C1Ieedilmiştir. J"apılan para;;,itolojik yoklamalar sonunda 181 hayvanın 60 ında (% 33.1)
Coccidia ooC)'stlerisaptanmış olup, bunlardmı 27 sind.e tek tiir, 22 sinde iki tür,
iO unda üç tür ve i inde de di/rt tiir birlikte bulunmuştur.
Vi;;,onlarda en sık !sospora ]aidlaVv'i'ye (36 ha)'vanda) rastlanmış
olup, bunu Eimeria viJon (33 ho)'vanda), E. ietidea (24 ha)'Vanda) ve E.
mustelae (i i hayranda) i:::/emiştir.
. Enfekte !tapanlann i gram dışkısında en fok 2600, en a,;: 100 Coccidia ooC)'sti sayılmıştır .

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Recep Tınar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Tınar, R. (1985). ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000976
AMA Tınar R. ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000976
Chicago Tınar, Recep. “ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000976.
EndNote Tınar R (01 Ocak 1985) ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE R. Tınar, “ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000976.
ISNAD Tınar, Recep. “ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000976.
JAMA Tınar R. ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000976.
MLA Tınar, Recep. “ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000976.
Vancouver Tınar R. ANKARA’DA İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN VİZONLAROA (MUSTELA VISON) GÖRÜLEN COCCIDIOSE ETKENLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).