Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000979

Öz

Olgu,. dişilik belirtileri gösteren 8 yaşında, erkek kurt melezi
bir köpeğin operasyonla alınan sol testisinden .iağlan dı.
Tümörlü testis, 20x ı4x3 cm bo)'utlarmda re 750 gr ağırlığındaydı.
Dış )'ü:;,ü noduler, kesit )'ii':.ü ise YO,~unfibrö:.:. bandlGl'la ağ tarzında Iabuluslara a)'Tllmıştı. Sarımsı-be;yaz renkte, sert kwamlı olup, )'er )'er yumuşak
alanlar içermektrydi. Açık kahverenkli sıvı kapsayan değişik b~yutlarda
kistler mevcuttu. Tümörün mikroskop ik görünümü )'oğun kollajen bandlarla
kampartmanlara ayrılmış düzensiz lobuluslarta değişik bir yapı gösteriyordu.
Hücreler tipik sertoli Micre)'apısını kaybetmiş, sfnikal vrya polihedral şekilli {'ozinalilik sitopla,~malı, ocal u~va )'ınadak nııkleııslu idi. ,Vlitotik figürler
sqrekti. Geniş nekro/: alanlarına rastlandı. Dondıırma mikrotomu ile yapılan kesitler oil-red-O bo)ıama Jlöntemi ile bo)'andı.~ında hücre sitopla::.maları
içerisinde )'a,ğ ,f"lobulleri görüldü.
Sertali hücreli tiimör ile ilgili bıı JI~ym Türki)'e' devapılaıı ilk çalışmadil' .

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000979

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfkı Hazıroğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Hazıroğlu, R. (1985). BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000979
AMA Hazıroğlu R. BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000979
Chicago Hazıroğlu, Rıfkı. “BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000979.
EndNote Hazıroğlu R (01 Ocak 1985) BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE R. Hazıroğlu, “BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000979.
ISNAD Hazıroğlu, Rıfkı. “BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000979.
JAMA Hazıroğlu R. BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000979.
MLA Hazıroğlu, Rıfkı. “BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000979.
Vancouver Hazıroğlu R. BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).