Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000985

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000985

Öz

Bu çalışmada, koyunlann S. abortus ovis infeksiyonlarının
teşhisi için bir indirek hemaglutinasyon (IRA) testi geliştiriIdi ve serum aglutinasyon (SA) testi ile karşılaştırılması yapıldı. IRA testinin standardizasyonu üzerinde yapılan çalı~.malarda; a) optimal polisakkarid konsantrasyonunun 0.5 mg / ml, b) optimal adsorbsiyon ısısının 3re, c) optimal
adsorbsi.J1onsüresinin 45 dakika, d) en uygun eritrositin tavuk eritrositleri
olduğu saptandı. IRA testi SA testinden daha dıl)!arlı bulundu. incelenm
173 serumdan 59 tanesi (% 34.1) her iki test ile aynı titreyi verdi. Serumlann
78 (% 4.5) IRA testi ile SA testinden daha yüksek titrede çalıştı. 36
serum (% 20.9) ise SA testinde IRA testinden daha yüksek titre gösterdi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülcü, H. Basri

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Basri, G. H. (1985). İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000985
AMA Basri GH. İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000985
Chicago Basri, Gülcü, H. “İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000985.
EndNote Basri GH (01 Ocak 1985) İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE G. H. Basri, “İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000985.
ISNAD Basri, Gülcü, H. “İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000985.
JAMA Basri GH. İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000985.
MLA Basri, Gülcü, H. “İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000985.
Vancouver Basri GH. İNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KOYUNLARıN SALMONELLA ABORTUS OVİS ENFEKSİYONLARlNIN TEŞHİSİNDE KULLANıLMASı VE SERUM AGLUTİNASYON TESTİ İLE KARŞıLAşTıRıLMASı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).