Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981

Öz

Bu çalışmada, insan ve hayvanlardan izole edilen toplam 673
stafilokok suşunun koagulaz ve deoksiribonukleaz aktiviteleri ve bu tes!ler
arasındaki korelasyon incelenmiştir. Kullanılan suşların koagulaz aktiviteleri tüp testi yöntemi ile, DNase oluşturmaları ise, DNase besi yerinde yapılmıştır.
lnsan orijinli 247 Staph.epidermidis suşundan i tanesi koagulaz poziti1(% 0.4), 246'sı negatif ve hayvan orijinli 81 suştan hepsi aynı testte negatif bulunmuştur. Buna karşın, insan orijinli 189 Staph.aureus suşundan i87'sinin (% 98.9) pozitif 2 SUŞUIInegatif, ha)'N111 oıdinli 1.">6 suştmı
155'inin pozitif (O~ 99.3), birisil1in negatıf SOIlUÇ('erdili tespit edilmiştir.
Çalışmada kullamlan insan (,e hayü'mı orijinli 345 Staplz.aureus SUŞUııdmı :)26'sı (% 94.4) i;e :)28 Staplz.epidermidis suşundan 30'u deoksiribo1111klea.:)'riniiiıden jJo;:,itij bulunmuştur.
Bu çalı"mada, StajJ/ı.epidermidis suşlarının D ..Vase aktiıitelerinin Staplz.
aureus suşlarına oranla diişiik qlduğu re patojenik Staplz.aureus suşlarının
tanımlanmasZi1da kul/am lan ])Nase ile I,oagııla;: tesıleri arasmda bir I;orelaS)'omm bulımdıı,~u helı'rleıımiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer AKAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842271, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000981}, title = {ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Akay, Ömer} }
APA Akay, Ö. (1985). ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000981
MLA Akay, Ö. "ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <https://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59932/842271>
Chicago Akay, Ö. "ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - ÖmerAkay Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000981 DO - 10.1501/Vetfak_0000000981 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000981 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Ömer Akay %T ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000981 %U 10.1501/Vetfak_0000000981
ISNAD Akay, Ömer . "ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 03 (Ocak 1985): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000981
AMA Akay Ö. ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(03): 0-0.
Vancouver Akay Ö. ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(03): 0-0.
IEEE Ö. Akay , "ÇEŞİTU KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ KOAGULAZ VE DNase AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000981