Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000989

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000989

Öz

Jiımurta veriminde belirgin azalma ve _yüksek mortalite ile karekterize gut hastalziı 5 )'ıımurta tavu<~lIsürüsünde incelendi. Hastalığın visseral şeklinde geıııd diişkünlük dışında ktinik semptomlar görülmedi. lnceleııen 5 süriide ölüm oranı )'üz:.de 15'c kadar yükseldi. Artikiiler şekilde eklemlerde şişme ve subkutan dokuda ödemler de görüldü. Ödemden ileri gelen a)'ak
dijormasyonu bazı artikular şekiloluşan ola)'larda belirgindi. Altmışsekiz
)'umur/a tavu/l,unım otopsisinde, kalp, perikard, böbrekler i'e karaciğer kapsülasında tipik gut leqonları görüldü. Ciddi ol(l)'larda tebeşir III,(Ulla bell<.C)'eız
ürik asit birikmesi bütün "isserada ~yııı derecede )'a)'ılmıştı. Ba<.ı tavuk/arın
gerginleşmiş üreterleri ürat kristalleri ile tıka/ı bu/undıı. Artikülar şekilde şişmiş eklem kapsülleri hem kU/amında tebeşirimsi bir mateıyal ile dolu)'du.
Hasta tavuklarda kmz ürik (Isit düze;1eri 41 mg! i00 ml ile 61 mg! i00 ml
bulundu, Kontrol hayuan olarak alınan 6 safllıktı )iUmurta to,'u/l.unda kan ürik
asit düzeyi II mg! 100 ml'in altında hesatJ/andl, Hastalıklı sünilerde artan
ölümleri kontrol ve düşen ,yıımıırta ı'erimini dü<.eltmek için üç gün süreyle lter
bir tavu,~a hesaplanan i0,000 Il; vitamin A içme sıı/anna katılarak verildi,
Yüksek dozda vitamin .1 ve D'itamin B kom/Jleksi ilavesiyle hazırlanan ,yeni
ras)'onlar bir ha/ta bO)'ll1lcaue daha U<.I/ilsüre hastalıklı siiriij)eyediriMi. G'iJ>.:.-
lenen sonuçlar tatmin edici bıııundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet MİNBAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842279, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000989}, title = {YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Minbay, Ahmet} }
APA Minbay, A. (1985). YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000989
MLA Minbay, A. "YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59932/842279>
Chicago Minbay, A. "YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - AhmetMinbay Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000989 DO - 10.1501/Vetfak_0000000989 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000989 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000989 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Ahmet Minbay %T YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000989 %U 10.1501/Vetfak_0000000989
ISNAD Minbay, Ahmet . "YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 03 (Ocak 1985): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000989
AMA Minbay A. YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(03): 0-0.
Vancouver Minbay A. YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(03): 0-0.
IEEE A. Minbay , "YUMURTA TAVUKLARINDA GÖRÜLEN GUT HASTALlGININ PATOLOJİSİ BİYOKİMYASI VE SAĞALTIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000989