Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988

Öz

Bıı çalışmanın amacı hayvanlarda .~chirlenmeler "l'C"erim diişükfülii ile diğer ba,;:ı toksisite belirti/erine sebep olmaları şiiphesiJ:le Farmakoloji- Toksikoloji-Bilinı Dalı'na tanı toksikolojik anah;: anıac1:J'/a p,önderilen
ba<.ı karma )ieın ve )'enı hammadde/erinde nitrat ı'e ni/rit dü,;:ryleri bakım111-
dan anali::. .yaparak, bulunan sonuçları de,~erleııdirnıektir.
Yem i:e )'em hammaddesi nlllnlll7elerindeki Ilitrat ,;1' nıtnt miktarlarının
tayini K a)'a tarafından önerilen )'ijnteme güre ,yapıldı. 1"inni üç karma )'em ue
20 çeşitli )'em hammaddesinden oluşan toplam 43 numüne analiz edildi. Analiz
ediletl nıımlinelerin tamamında 26,96-S i2.27 ppm arasZIlda ııitrat ve 2 i'inde
0.1-3 ppm amsZllda nitrit Imilll:'diL, Tüm Tl?imiinelerdeki ortalama nitrat dü-
_(ey- 163.73 ppm, ııitriı dii_?eyi 1.02 ppm olarak hesaplandı. En )'üksek nitrat
diizeyine bir tavıık )'emi mımiiııesiııde, en düşüğüne ise ayçiçc.ği kiisjJesinde rastIandı. En yüksek ııitrit yolunlıığumm pamuk tohll11111kiispesinde oldıı<~ubulundil. Yem çeşitlerine güre ppm olarak tesbit edilen ortalama nitrat ve nilrit )'0-
ğunluğu, SI)'{lSlOla şö)'ledir: Besi yemi 190.97+20.13, 1.275-1-0.02; ta-
,'Ilk ,yemi 227.3-'-2IY), 0.9-;-0.18: a)'Çiçe,~ikiispesi 71.77J7.81, I.S5+
0.95,1' pamuk tohumu j;üspesinde 120.76 -, H. 14, 0.95 +- 0.68 i;e sl!.ya kiispesinde 87.62-;,27.06, 0.1.
Ba.~ı tavuk )'emlerinde bulunaıı nitrat miktamıııı özellikle genç Iza,vvanlarda kraııik toksisite )'apabilec( ..~i sonuClIna i-arıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai KAYA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842284, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000988}, title = {YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER}, key = {cite}, author = {Kaya, Sezai} }
APA Kaya, S. (1985). YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000988
MLA Kaya, S. "YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59932/842284>
Chicago Kaya, S. "YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER AU - SezaiKaya Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000988 DO - 10.1501/Vetfak_0000000988 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000988 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER %A Sezai Kaya %T YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000988 %U 10.1501/Vetfak_0000000988
ISNAD Kaya, Sezai . "YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 03 (Ocak 1985): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000988
AMA Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(03): 0-0.
Vancouver Kaya S. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(03): 0-0.
IEEE S. Kaya , "YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE NİTRAT VE NİTRİTLER", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000988