Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000986

Öz

Bu çalışmada, insan orijinli 189 Staph.aureus ve 248 Staph.
epidermidis,. sığır/ara ait 97 Staph.aureus ve 43 Staph.epidermidis,. kanatlı kaynaklı 53 Staph. aureus ve 7 Staph.epidermidis ile ko)'unlardan i;:,ole
edilen 25 Staph.epidermidis suşlarının sensihili;::e koyun al:J'uvadarı kullanarak [(im ü;:,erinde, hemaglutinasyon testi ile protein A oluşturmaları incelenmiştir.
hole edilen stafilokokları identifikaS)'onda, standart testlerden, koagula;::, clumpi17g faktdr, DNase, 0/ F gliko;:: ve mannitol fermentasyon deneyleri yapılmıştır. To/ılam 662 staji'tokok suş~nda17 339 tanesi Staph.aureus
ve 323 adedi de Staph.epidermidis olarak identifiye edilmiştir.
İnsan ve çeşitli hayvan türlerinden i;::oleedilen 339 Staph.aureus suşundan 162 sinin protein A oluşturduğu, buna karşın Staph.epidermidis' lerden
hiç birinin protein A meydana getirmediği saptanmıştır.
lnsan orUinli 189 Staph.aureus'dan IIS'inin (% 62.4) ve 97 sığıdara ait Staph.aureus suşundan 44 ünün (% 45.3) protein A sente;::ledikleri,
ancak 53 kanatlı i;:,olatıııın ise bu yönden negatif olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmadan alınan sonuçlara göre indirek hemaglutina.~yon testi kullanılarak protein A saptanmasının dile i' testlere )lal'dırncı olarak, pat~jenik
stafilokokların identifikasyonunda değerli olacağı anlaşılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000986

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Akay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Akay, Ö. (1985). İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000986
AMA Akay Ö. İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000986
Chicago Akay, Ömer. “İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000986.
EndNote Akay Ö (01 Ocak 1985) İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE Ö. Akay, “İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000986.
ISNAD Akay, Ömer. “İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000986.
JAMA Akay Ö. İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000986.
MLA Akay, Ömer. “İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000986.
Vancouver Akay Ö. İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN KAYNAKLI STAFİLOKOK SUŞLARININ PROTEİN-A OLUŞTURMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).