Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001004

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001004

Öz

Bu araştımza ile sığır ve koyun akciğer ve karaciğer hidatik kist
tabakalarında argina;;, akticitesine bakılmışllr. Enzim aktivitesine sadece yaşlı
sığırların a/~ciğer ve karaciğer hideıik kistlerinde sarımtırak renkli tabakalarda rastlanmıştır. Yaşlı sığır/arın sarımtırak renkli olan hidatik kist tabakalarında varlığı kanıtlanan arginaz enziminin kinetik özellikleri şö)'le bulunmuştur.
ı- Enzimin arginine karşı olan K mi, ı-2 mM civarındadır.
2- Enzim, aktivaS)'onu için Mn+2 iyonlarına ve Pre-inkübasyona mutlaka ihtiyaç duymaktadır.
3- Enzim için optimal pH 9.5 dvanndadır.
4- Ornitin 1'e lizin çok belirgin olarak enzim aktivitesiııi inhibe etmekte
ve inhibisyonun kompetilij tipte olduğu göriilmektedir.
Diğer sığır ve koyun karaciğer 1'e akciğer hidatik kist tabakalarında ise
argina<. aktivitesine rastlamlamamıştıl'.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cemil Çelik

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Çelik, C. (1986). SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001004
AMA Çelik C. SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001004
Chicago Çelik, Cemil. “SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. Germinativunı, Stratum Cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001004.
EndNote Çelik C (01 Ocak 1986) SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE C. Çelik, “SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001004.
ISNAD Çelik, Cemil. “SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. Germinativunı, Stratum Cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001004.
JAMA Çelik C. SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000001004.
MLA Çelik, Cemil. “SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. Germinativunı, Stratum Cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000001004.
Vancouver Çelik C. SIĞIR VE KOYUN HİDATİK KİST TABAKALARıNDA (stratum. germinativunı, stratum cuticularis) ARGİNAZ ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).