Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000995

Öz

Ege Bölgesinde sağlıklı ıöriineıı ko)'un ve keçilerde Eimeria türlerinin ya)'ılışı ı'e insidensi açısından i982- i984 )'lllarında hir çalışma yapılmıştır.
Toplam 636 ko)'u1l De353 keçiden dışkı toplanmıştır. Bu dışkılar doymuş
şekerli su kullanılarak seııtr{fiigal flatasJon metoduı'le muayene edilmiş, enfekte
bulunanlar % 2.5 PotaS)'/InI Dikromat soluS)'01lUile karıştmlmış ve mevcut
oocystlerin sporlanmaları lJe identifikaS)'onları sağlanımştır.
Netice olarak 636 koyundan % 37.26'ında, 353 keçideli % 53.25'inde
çeşitli Eimeria türüne rast/anmıştl1'.
Ko)'unlarda bulunan türlerin E. am'ata (% 18.56), E. crandallis (%
0.46), E. faurei (% 18.98), E. intricata (% 0.3:;), E. nina-kohl-yakimovi
(% 19.83), E. ovina (% 30.88) ve E. jJarva (% 0.37) oldulıı saptanmıştır.
Keçilerde bulunan türlerin ise E. arloingi (% 3i.38), E. clıristensini
(% 29.78), E. crandallis (% 0.31), E. fmmi (O~ 27.65), E. nina-kohl-
)'akimovi i.% 22.34) ve E. parva (% 0.05) oldu,ğu ortaY1 konmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000995

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Türkan Kahyaoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kahyaoğlu, T. (1986). EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000995
AMA Kahyaoğlu T. EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000995
Chicago Kahyaoğlu, Türkan. “EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000995.
EndNote Kahyaoğlu T (01 Ocak 1986) EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE T. Kahyaoğlu, “EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000000995.
ISNAD Kahyaoğlu, Türkan. “EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000995.
JAMA Kahyaoğlu T. EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000000995.
MLA Kahyaoğlu, Türkan. “EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000000995.
Vancouver Kahyaoğlu T. EGE BÖLGESİNDE (İZMİR, MANİSA, AYDIN) KOYUN VE KEÇiLERDE EİMERİA TÜRLERİNİN TESBİTİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).