Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001000

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001000

Öz

Bu çalZJmada, 12-36 aylık, toplam 55 baş yerli ve mele;;:sığır
kullanılmıştır. Sığırlar yaş, ırk ve cinsiyetlerine göre gruplara ayrılmıştır.
Araştırma süresince tüm sığırlar köydeki bakım ve beslenme koşulları altında
bulunduru/muştur.
Çalışma, Şubat 1984'den Kasım 1984'e dek sürmüş, bu süre içinde sığırlardan Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında toplam dö'rt ke;;:kan örneği
alınmZJtır. Örneklerde serum total kalsiyum, inorganik fosfor, magllequm,
total protein ve kolesterol düzeyleri saptanmış, sonuçlar yaş, ırk, cinsiyet, aylar
ve toplam ortalamalar yö'nünde71 karşılaştırılmıştır.
Oniki-yirmidört aylık dişi ve erkek melez sığırların total kalsiyum, inorganik fosfor, magnequm, total protein ve kolesterol toplam ortalamaları sı.,.
rasıyla: 7.54, 7.12 mg/dl; 4.48, 5.10 mg/dl; 2.67, 2.43 mg/dl; 5.91,
5.60 g/dl; 124.71, 133.33 mg/dl. Yirmibeş-otuzaltı a.J1ık dişi mele;;:,Doğu
Anadolu Kırmızısı (DAK) ve Yerli Kara (YK) sığırların bu ortalamaları
sırasıyla: 7.23, 7.33, 7.54 mg /dl; 4.34, 4.29, 3.43 mg/dı; 2.68, 2.47,
2.65 mg /dl; 6.08, 6.00, 5.87 g /dl; 145.57, 136.63, 161.55 mg ldl bulunmuştur.
Sonuç olarak, serum total kalsiyum, inorganik fosfor ve total protein ortalamaları kaynaklarda genç sığırlar için bildirilmişnormal değerlerin minimum sınırında veya bunların altında olduğu görülmüştür. Ayrıca, inorganik
fosfor ortalamaları arasında ay. ırk ve cinsiyete bağlı, kalsiyum ve magnequm
ortalamaları arasında aylara bağlı farkların önemi dikkati çekmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kemal Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Yılmaz, K. (1986). KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001000
AMA Yılmaz K. KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001000
Chicago Yılmaz, Kemal. “KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001000.
EndNote Yılmaz K (01 Ocak 1986) KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE K. Yılmaz, “KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001000.
ISNAD Yılmaz, Kemal. “KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001000.
JAMA Yılmaz K. KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000001000.
MLA Yılmaz, Kemal. “KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000001000.
Vancouver Yılmaz K. KÖY KOŞULLARINDA YERLİ VE MELEZ SIĞIRLARIN BAZI KAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR II. SERUM TOTAL KALSİYUM, İNORGANiK FOSFOR, MAGNEZYUM, TOTAL PROTEİN VE KOLESTEROL DEGERLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).