Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000997

Öz

JAPONYA'DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000997

Öz

Bu rapor yazar tarafından 1985 yılında 2 ay süre iLe Japonya'
da yapıLan incelemelere dayanarak hazırlanmıştır .
Japonya' da son 20yıl içinde /zayvancıl~kalamnda hıdı bir ilerleme meydana
gelmiştir. Bu süre içinde biryandan hayvancılıkla uğraşan çiftlik sayısı azalırken
diğer taraftan her bir (ijilikdeki /za]van sayısı artmıştır. Bu arada /zer bir ha]-
vandan sağlanan verimlerde de devamlı bir ]ükselme mC)'dana gelmiştir. Kullanılan ha]vaıı ırkları arasında sül sı,ğırcılığında Holştapı, el sığırcılı<~lIlda
Japon siya/z sığın çoğunluğu oluşturur. Domuz yetiştiriciliği ve domuz eti üretimi iinde gelen bir hayvancılık faaliyetidir. l'iımurta ve tavuk eti üretimi toplam
hayvansal ürünler üretiminin % 30 W/lt oluşturur. Vlkede ko.,vun, keçi, at ve
manda sayıları çok azdır. Ha]vancılığın ıslahında yetiştirici dernekleri iinemıi
bir role sahiptir.
}apon]a' da ha)'vancılık için en bü)'ük sınırlayıcı faktör arazi darlı<~ıve
ona bağlı olarak )'em üretimi yetersizliğidir. Vlkede kullanılan kaba ve kesif
yemin yarıdan fazlası ithal yolu ile karşılanmaktadır.
Ha)'vancılık alamndaki araştırmalar üniversitelerin Veteriner ve Ziraat
Fakülteleri, Tanm-Orman ve Balıkcılık Bakanlığına bağlı araştırma istasyonları, bölgesel araştırma istas)'onları /Je Hayvancılık Endüstrisi J1illi Enstitiisiinde yürütülmektedir. Sonuncu kuruluş /zer türlü modern araç, gereç ve tesisletle bu konuda önemli imkfinlara sahil) bir merkezdir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

S. Orhan Alpan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Alpan, S. O. (1986). JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000997
AMA Alpan SO. JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000997
Chicago Alpan, S. Orhan. “JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000997.
EndNote Alpan SO (01 Ocak 1986) JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE S. O. Alpan, “JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000000997.
ISNAD Alpan, S. Orhan. “JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000997.
JAMA Alpan SO. JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000000997.
MLA Alpan, S. Orhan. “JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000000997.
Vancouver Alpan SO. JAPONYA’DA HAYVANCıLıK ENDÜSTRİsİ VE HAYVANCıLıK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).