Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000990

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000990

Öz

Bıı çalışmada Ankara Vniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalında Ocak ı973 ile Aralık ı984 tarihleri arasında incelenen
523 köpek otopsisine ait düzenlenen raporlar değerlendirilmiştir. Bit materyalin
yıllara dağılımı ve hayvanların yaşı, ölüme neden olan hastalık ve çeşitli lez:yonların sistemlere dağılımı, bulunuş oranları tablolarla açıklanmıştır. Ayrıca
ölümle direkt ilgili olmayan bulgular da sistemler içinde kaydedilmiştir.
Hastalık olaylarının % 51.4'ünü enfeksiyöz olanlar kapsamıştır. Bunlardan kudıız hastalığı (% 35.9) oranında en sık görülenidir. Bunu (% 7.6)
bulunıış oranı ile parvoviral enteritis, % 7.ıbulunuş oranı ile distemper. ve %
0.8 bulıınıış oranı ile de hepatitis contagiosa canis hastalığı izlemiştir.
Genel olarak ölüme neden olan lez:yonların sistemler içinde değerlendirilmesinde, 248 olgu ile en çok sinir ve ı45 olgu ile de sindirim sisteminin etkilendiği görülmüştür. Çalışmada ayrıca sistemlerde lokalize olan bu le:;yonlar iizerinde ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şenay Berkin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Berkin, Ş. (1986). 1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000990
AMA Berkin Ş. 1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000990
Chicago Berkin, Şenay. “1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000990.
EndNote Berkin Ş (01 Ocak 1986) 1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE Ş. Berkin, “1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000000990.
ISNAD Berkin, Şenay. “1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000990.
JAMA Berkin Ş. 1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000000990.
MLA Berkin, Şenay. “1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000000990.
Vancouver Berkin Ş. 1973-1984 PERİYODUNDA İNCELENEN 523 KÖPEĞİN POST MORTEM BULGULARI ÜZERİNDE SURVEY ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).