Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001006

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001006

Öz

IBR-lPV virusu ile subklinik olarak enfekte bolaların, ö.nemli
bir enfeksiyon ka]lZağı olduğu bilinmekte ve bu gibi bO,~aların virusa karşı serolojik yanıtı bü)'ük iinem taşımaktadır. Türkiye' de lBR-lPV enfeksiyonu ile
ilgili olarak boğalar üzerindeki çalışınalar oldukça sınırlı olup, bu çalışmada
devlete ait iki tarım işletmesinde ki boğaların sö.::.konusu virusa karşı serolojik
yoklamaları yapılmıştır.
Bu amaçla toplam 41 kan serumu I-I )'aşlar arasındaki boğalardan
(Çukurova Tarım İşletmesinden 30, Karacabey Tarım İşletmesinde 17) alınmış,. seTl/mlar, 56 c C de 30 dakika süre ile inaktire edildikten sonra kullanılıneaya kadar - 20 o C de saklanmıştır.
Mikronötralizas)'on testi, ıv/DBK hücre kültürlerinde serum numuneleri
sulandırılmadan üzerlerine lBR IlPV virusunun Colorado suşu (100 TCIDso
10).2 LO, i ml) ilave edilerek yapılmış, sonuçlar 4 cü günde mikroskop altında
okunarak değerlendirilmiştir.
Yapılan mikronötralizasyon testi sonunda, ÇukurOlia Tarım İşletmesine
ait 30 boğadan 13 ü (% 43.3) ve Karacabey Tarım İşletmesine ait 17 boğanın hepsi (% ıoO), toplam 47 boğadan 30 u (% 63.8) lBRIlPV virusuna
karşı serolojik olarak pozitif bulunmuştur. 1BR i lPV nötralizan antikorları,
genç boğalarda (1 )'aşındaki) )'etişkin boğalara oranla daha az (% 33,3)
olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar, Türkiye' de suni ve tabii tohumlamada kullanılan damıZıık boğalara bu hastalık )'ô.nünden de dikkat edilmesini ve enfekte.
boğaların olanaklar ölçüsünde elimine edilmesi gerekti,~ini orta)'a ko)'muştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Burgu, İ. (1986). TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001006
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001006
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001006.
EndNote Burgu İ (01 Ocak 1986) TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001006.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001006.
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000001006.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000001006.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMADA KULLANILAN BAZI DAMlZLIK BOĞALARDA IBR/IPV ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).