Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 381 - 393, 01.01.1986

Öz

Alman etçi merinos ırkı üç koçtan alman ~permalar çeşitli
sulandmeılar kul/amlarak iki seri halinde split ejakiilatlar biçiminde
dondurulmuş, dondurma evrelerinde ve çözümdeli sonra laboratuvarda
değerlendirilmiştir. Birinci seride Tris ve TesT-M (split sample- ı),
ikinci seride ise TesT-M ve TesT-M / DEP (split sample-2) sulandırıcılan kul/amlmıştır.
Değerlendirme kriterleri olarak ele almaıı motifite ve normal akrosom (%) oranları taze (nativ) spermada, l. sulandırmadan, alışımdan
ve 2. sulandırmadan sonra; çözümden sonra ise, 4 saatlik termoresistel1z
ve Sephadex filtre testleriyle saptanmTştTr.
Birinci seride, TesT-M sulandmcısı içinde alışTnulalı ve 2. sulandırmadan sonra saptanan motitite değerleri Tris sulandmcısından daha
yüksek olmuş, buna karşılık normal akrosomlu spermatozoa oranları
arasında herhangi bir fark bulunmamıştır. İkinci seride ise, TesT-M /
OEP sulandırrcm içinde saptanan hem motilite, hem de normal akrosom
değerleri belirgin bir üstünlük göstermişlerdir.
Çözümden hemen sonra ve termoresistenz test uygulamasında Tris
ve TesT-M sulandmcılarında saptanan değerlendirme kriterleri birbirlerinden çok az farklı değer/erde olmuştur. Ancak, ikinci seride
(TesT-M ve Test-M / DEP) sulandırıeıya katılan DEP nin spermatozoaların özellikle akrosomlan üzerinde koruyucu etkisi gözlenmiştir.
Sephadex filtre testi ile de benzer sonuçlar elde edilmiş olup, filtre
olan spermatozoa (%) oram bakımından Tris ve TestT-M / OEP sulandmcılan daha iyi sonuç vermiştir. Süzüntüde saptanan spermatozoonlar
ise, büyük oranda normal akrosomlu yapılarıyla karekterize olmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necmettin Tekin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Tekin, N. (1986). KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 381-393.
AMA Tekin N. KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(03):381-393.
Chicago Tekin, Necmettin. “KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 03 (Ocak 1986): 381-93.
EndNote Tekin N (01 Ocak 1986) KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 381–393.
IEEE N. Tekin, “KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 03, ss. 381–393, 1986.
ISNAD Tekin, Necmettin. “KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (Ocak 1986), 381-393.
JAMA Tekin N. KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:381–393.
MLA Tekin, Necmettin. “KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 03, 1986, ss. 381-93.
Vancouver Tekin N. KOÇ SPERMASININ DEĞİŞİK SULANDIRICILARDA DONDURULMASI VE İNVİTRO DEGERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):381-93.