Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 416 - 433, 01.01.1986

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 416 - 433, 01.01.1986

Öz

Tatltsu SÜ111iilclüsüGyraulus laevİs (Alder) ve Paramphistomum serlcer/eri ile ilgili seri araştırma/ann ikincisi olan bu çaltşma,
Paramphistomu!1l gelişme dönemlerinin sümiikliideki lokalizasyonianm
ve özellik/e slimüklü doku/amıda neden olduklan histopatolojik değişiklik/eri saptamağa yljneliktir.
Binokü/er disseksiyon mikroskobu ku/lamlarak yapi/an kontrollerde
saydam o/an kabuk yapi/amıdan ötürii sümüklü içersindeki sporokist,
redi, serker gibi gelişme dönemlerini görerek enfekte G. laevİs' lerin
ayrl/11I mümkün olabilmektedir.
Histopatolojik yok/ama/ar için aynlan örnekler sert kabuk k1S1111-
lan uzak/aştm/dıktan sonra Bouin sıvısmda tespit, alkol serilerinden
geçirilerek dehidre edilmiş ve ksilolde saydam/aştmldiktan sonra para/in
bloklara alznnllştır. Bu blok/ardan 8-12 (J.111kalmhğmda kesitler yapi/mış
ve hematoksi/en-eozin ile boyamnlştır.
Kesitlerin incelenmesinde,. Paramphistomum/ann sporokist, redi
ve serker gibi gelişme dönem/erine başltea sindirim bezi ve ovotestis'lerde
rast/anl1l1ştır. Bu lokalizasyonlara bağli olarak sindirim bezi tüplerinin
sayısında belirgin bir azalma olduğu, kaybolan doku klSlmlannlıı yerinde
parazİt gelişme dönemlerinin bulunduğu gözlenmiştir. Ovotestis'i çevreleyen kan sinüs/erinde de Paramphistoli1um gelişme dönemlerinin yerleştiği, foliküller içerisinde sporokist ve redilere rast/andığı, dolayısıyla
cinsiyet hücre/erinin de zarar gördüğü saptanmıştır. Bunlara ilaveten,ayak ve höhrek te daha az olarak ParamphistolJlum gelişme dönemlerine
rastlanmıştır. Paramphistomum gelişme dönemleriyle enfekte sümüktülerde, sindirim bezi ve ovotestislerin ençok zarar gören ik i organ 01-
olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe BURGU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayınlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842945, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1986}, volume = {33}, number = {03}, pages = {416 - 433}, title = {HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES}, key = {cite}, author = {Burgu, Ayşe} }
APA Burgu, A. (1986). HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 33 (03) , 416-433 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59935/842945
MLA Burgu, A. "HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 (1986 ): 416-433 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59935/842945>
Chicago Burgu, A. "HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 (1986 ): 416-433
RIS TY - JOUR T1 - HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES AU - AyşeBurgu Y1 - 1986 PY - 1986 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 416 EP - 433 VL - 33 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES %A Ayşe Burgu %T HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES %D 1986 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 33 %N 03 %R %U
ISNAD Burgu, Ayşe . "HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 / 03 (Ocak 1986): 416-433 .
AMA Burgu A. HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986; 33(03): 416-433.
Vancouver Burgu A. HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1986; 33(03): 416-433.
IEEE A. Burgu , "HlSTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE TİSSUES OF THE FRESH WATER SNAIL GYRAULUS LAEVIS (ALDER) PRODUCED BY PARAMPPHISTOMUM LARVAL STAGES", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sayı. 03, ss. 416-433, Oca. 1986