Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069

Öz

Norma/, perikarditis traumatika' lı, akut reticuloperitonitis
traumatika'/ı, abomasum dep/asman'lı, vagus indigesyon'lu ve bronkopnömoni'/i a/tı grup sığıı'dan kanül kullanilarak, iki yi/ı aşkm sürede
periton sıvısı ve kan örnekleri almdı. Sıvı örnek/eri, fiziksel ve bakteriy%jik olarak muayene edildi ve aynı zamanda örnek/erin; farklı hücre
saY11l1/an,pH, total protein miktar/an, lökosit ve eritrosit sayıları tespit
edildi. Örnek/erin /okalisazyonunu ve dağdıın/anni tanımlamak için,
orta/ama değerler ve standart sapmaları alındı. İki örnek arasmdaki
karşdaştlrma, Mann-Whitney U testi kullanilarak yapi/dı. Aynı zamanda
gruplar arası tam karşılaştırma/ar, değişimlerin tek yollu analizi Kruskal
- Wallis testi ile yapddl. Lökosit sayi/armda artışlar akut retikuloperitonitis travmatika (43502/ mm3) ve vagus indigesyon/armda (10890/
mm3) oldu. En düşük pH değeri, akut reticuloperitonitis travmatika'da
(5.42) saptandı. Eritrosit ve total protein miktarlarmda önemli artışlar
akut retikuloperitonifis travmatika (288475/ mm3; 4.88g), abomasum
deplasmal11 (220000 / mm3; 5.20g) ve vagus indigestonlarında (213750/
mm3; 4.6Ig) oldu. Farkh hücre sayımlarmda segmentli nötrofiller;
akut retikuloperitonitis travmatika (% 79. i7) ve abomasum deplasmanmda (% 66.00) artarken, band nötrofiller; vagus indigesyonu (%
16.25), bronkopnömoni (% 9.67) ve perikarditis travmatika'da (% 7.7)
arffı. Akut retikuloperitonitisin dışmda hematolojik değişiklikler bulunmadı. Altı grup sığmn periton sıvılannda hiçbir mikroorganizma izole
edilmedi. Çahşmanm amacı, abdominal bozukluk/ar bulunan sığırlarda
periton sıvısı ve kan örnekleri ana/iz/erini yapmaktl.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet ŞAHAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayınlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842868, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1987}, volume = {34}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001069}, title = {SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ}, key = {cite}, author = {Şahal, Mehmet} }
APA Şahal, M. (1987). SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 34 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001069
MLA Şahal, M. "SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59936/842868>
Chicago Şahal, M. "SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ AU - MehmetŞahal Y1 - 1987 PY - 1987 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001069 DO - 10.1501/Vetfak_0000001069 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 34 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001069 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ %A Mehmet Şahal %T SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ %D 1987 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 34 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001069 %U 10.1501/Vetfak_0000001069
ISNAD Şahal, Mehmet . "SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 / 01 (Ocak 1987): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069
AMA Şahal M. SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987; 34(01): 0-0.
Vancouver Şahal M. SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1987; 34(01): 0-0.
IEEE M. Şahal , "SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001069