Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069

Öz

Norma/, perikarditis traumatika' lı, akut reticuloperitonitis
traumatika'/ı, abomasum dep/asman'lı, vagus indigesyon'lu ve bronkopnömoni'/i a/tı grup sığıı'dan kanül kullanilarak, iki yi/ı aşkm sürede
periton sıvısı ve kan örnekleri almdı. Sıvı örnek/eri, fiziksel ve bakteriy%jik olarak muayene edildi ve aynı zamanda örnek/erin; farklı hücre
saY11l1/an,pH, total protein miktar/an, lökosit ve eritrosit sayıları tespit
edildi. Örnek/erin /okalisazyonunu ve dağdıın/anni tanımlamak için,
orta/ama değerler ve standart sapmaları alındı. İki örnek arasmdaki
karşdaştlrma, Mann-Whitney U testi kullanilarak yapi/dı. Aynı zamanda
gruplar arası tam karşılaştırma/ar, değişimlerin tek yollu analizi Kruskal
- Wallis testi ile yapddl. Lökosit sayi/armda artışlar akut retikuloperitonitis travmatika (43502/ mm3) ve vagus indigesyon/armda (10890/
mm3) oldu. En düşük pH değeri, akut reticuloperitonitis travmatika'da
(5.42) saptandı. Eritrosit ve total protein miktarlarmda önemli artışlar
akut retikuloperitonifis travmatika (288475/ mm3; 4.88g), abomasum
deplasmal11 (220000 / mm3; 5.20g) ve vagus indigestonlarında (213750/
mm3; 4.6Ig) oldu. Farkh hücre sayımlarmda segmentli nötrofiller;
akut retikuloperitonitis travmatika (% 79. i7) ve abomasum deplasmanmda (% 66.00) artarken, band nötrofiller; vagus indigesyonu (%
16.25), bronkopnömoni (% 9.67) ve perikarditis travmatika'da (% 7.7)
arffı. Akut retikuloperitonitisin dışmda hematolojik değişiklikler bulunmadı. Altı grup sığmn periton sıvılannda hiçbir mikroorganizma izole
edilmedi. Çahşmanm amacı, abdominal bozukluk/ar bulunan sığırlarda
periton sıvısı ve kan örnekleri ana/iz/erini yapmaktl.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Şahal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şahal, M. (1987). SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069
AMA Şahal M. SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001069
Chicago Şahal, Mehmet. “SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069.
EndNote Şahal M (01 Ocak 1987) SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 01
IEEE M. Şahal, “SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001069.
ISNAD Şahal, Mehmet. “SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001069.
JAMA Şahal M. SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001069.
MLA Şahal, Mehmet. “SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001069.
Vancouver Şahal M. SIGIRLARDA ABDOMİNAL BOZUKLUKLARIN TEŞHİSİNDE PERİTON SIVISI ANALİZLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(01).