Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987

Öz

Fakültemiz Deneme Çiftliğine Adana Çukurova Tart/11 İşletmesinden getirilen 66 Holştayn irkı Siğirdaıı ti'ichostongylose'lıı
bulunan 29'u 4 gruba aynlmıştll'. 8 hayvanlTk 1. ve 2. gruptakiler 50
ve 100, 7 hayvanhk 3. gruptakiler 200 [Lg. /kg. dozda ivomec ile sl/bkutan sağaltTlmiş, 6 hayvanlTk 4. grup ise kontrololarak tutulmuştur.
Modifiye McMaster yumurta sayma tekniği ile 3 sağaItim grubunda da Triclıostrongylidae yumurtalarrna rastlanmanllş, Fülleborn flotasyon
tekniği ile ise 50 fLg./kg. verilen ı. gruptaki 3, ve 100 (J.g. /kg. verilen
2. gruptaki bir hayvanda çok az miktarda yumurtaya rastlanmış olması
ilacm 200 fLg./kg. verilenlerde % 100, diğer gruplarda ise gene % 100
civarında etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kontrol grubundaki hayvanlarda yumurta sayımlarrnda deneme süresince bir değişiklik olmamıştır. Dışkı kültürlerinde dominant nematodlamı Ostertagia ve TricIıostrongylus spp. oldukları belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1987). DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(01).
AMA Tiğin Y. DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(01).
Chicago Tiğin, Yılmaz. “DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 01 (Ocak 1987).
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1987) DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 01
IEEE Y. Tiğin, “DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 01, 1987.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/01 (Ocak 1987).
JAMA Tiğin Y. DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34.
MLA Tiğin, Yılmaz. “DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 01, 1987.
Vancouver Tiğin Y. DOGAL ENFEKTE DANALARIN MİDE - BAGIRSAK NEMATODLARINA KARŞI İVOMEC ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(01).