Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KÖPEK DEMODICOSIS'İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987

Öz

Kopek demodicosls'ine karşı amitraz'm etkisi 13'ünde lokalize,
2 i'inde jeneralize demodicosis tesbiı edilen 34 kOINkte deneilmiştir. Kopeklerin
tümü 250 p/Jm. konsantrasYOl/{la amitmz solusJonu ilr: bml)'o edilmiştir. ilaç
bir süngerJardımı ile bütün ui.iCllda tatbik edilmiş De hastalarm kendiliğiııden
!elimması sa/!,lanmıştır. ilaçlama birer hafta ara ile De hastalığın dUnıımlıla
go"re 3-8 kez tekrar edilmiştir. lhitiin kii/Jeklr:;'de ilk ban)'ollan sonra etken De
kaşıntı azalmqya başlamış, tedaui bitiminden sonra deri normal durumııııu
alarak ti{yler fıkmz)tır. BirjenCJ'afi.::e ı'ak' ada 2 a)' soma ni.iks gih'iilmüş, hasta
tekrar birer hafta ara ile :~ ke::. ila(laml11ş 1'1' !'yilcşmiştir. ilaelli hnhangi bir
toksik etkisi tesbit edilmemiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükran Dinçer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Dinçer, Ş. (1987). KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02).
AMA Dinçer Ş. KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02).
Chicago Dinçer, Şükran. “KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987).
EndNote Dinçer Ş (01 Ocak 1987) KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE Ş. Dinçer, “KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987.
ISNAD Dinçer, Şükran. “KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987).
JAMA Dinçer Ş. KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34.
MLA Dinçer, Şükran. “KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987.
Vancouver Dinçer Ş. KÖPEK DEMODICOSIS’İNİN AMITRAZ İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).