Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001079

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001079

Öz

Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan sağlanan i93 süt örneği
Staph. epidermidis yönünden incelenmiş, bu siitlerden izole ue identifiJ'e edilen
56 Staph. epidermidis suşunun 8farklı antibiyotiğe (kloramfenikvl, ampisilin,
tetrasiklin, kolistin sülfat, neomisin, penisilin, streptomisin re kanamisin)
karşı dirmçlilik durumları araştırılmıştır. incelenen Staplı. epidermidis suşlarının % 14.3'nün kloramfenikol'e, % ıo.S'nin ampisilin'e % 21.5'nin
tetrasiklin'e, % 100'nün !:'olistinsül(at'a, % 23.6'sının neomisin'e, % 23.3'
nün penisilin' e, % 9'nun streptomiJ-in'e dirençli De tümünün ise kanamisin' e
duyarlı oldukları belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Akay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Akay, Ö. (1987). İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001079
AMA Akay Ö. İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001079
Chicago Akay, Ömer. “İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001079.
EndNote Akay Ö (01 Ocak 1987) İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE Ö. Akay, “İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001079.
ISNAD Akay, Ömer. “İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001079.
JAMA Akay Ö. İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001079.
MLA Akay, Ömer. “İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001079.
Vancouver Akay Ö. İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİDİS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).