Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001086

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ'NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001086

Öz

Bu çalışmada, GES ve GGES'nun ishalli buzağılardaki etkinliği
araştırıldı. Bu amaç için, 52'si ishalli, 26'sı sağlıklı olmak üzere 78 buzağı
kullanıldı.
Jshalli buzağılarda; halsizlik, göderin gö'z çukurluğuna çö"ktüğü, derinin
esnekliğini kaybettiği, mukoza ve konjuktivalarda hiperemi, sulu pis kokulu
açık sarıdan ko..yu sar~a kadar değişen renkte ishal, 35-40.5 oC arasında
değişen beden ısısı, nabız ;;c solunum sa;'ısında artış belirlendi.
İshalli buzağıların 27' sinde (birinci gurup) oral GES ve oral Neo- Terramycin, 25'ine oral GGES ve kas içi Ampisil liJ''gulandı ve etkinlikleri araştırıldı. Birinci gumptan 6, ikinci guruptan 5 buzağ~a ayrıca damar içi solusyonlar (% 1. 3 sodyum bikarbonat, % 0.9 sodyum klorür, İsolyt) verildi.
İshalli buzağılardaki ortalama eritrosit sayısı, nötrofil, len/osit ;;emonosit
yüzdeleri sağlıklı buzağılara göre önemli bir farklılık gö'stermedi. Ortalama
lö"kosit sayı.rı, hemoglobin konsantrasyonu ve hematokrit )'üzdesi ise, sa,~lıklı
buzağılardaki değerlere göre ô'nemli düzeyde yüksek bulundu. İshalli buzağılardaki ortalama serum sodyumu, sağlıklı buzağılardaki değere göre önemli
düzeyde düşük, serum potasyumu ise ö'nemli düzeyde yüksek bulundu.
Sağaltım başlatıldıktan sonra heriki gurup arasında ishalin devam etme
süresi bakımından önemli bir fark bulunmadı. Sağaltım sonunda, 4 i buza~~ı
sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Geri kalan i i buzağı otopsilerinin yapılması için A. Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'na gönderildi.
Sonuç olarak, hem GES hem de GGES'nun neonatal buzağı islıallerinde
etkili olduğu kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A. (1987). NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001086
AMA Kurtdede A. NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001086
Chicago Kurtdede, Arif. “NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001086.
EndNote Kurtdede A (01 Ocak 1987) NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE A. Kurtdede, “NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001086.
ISNAD Kurtdede, Arif. “NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001086.
JAMA Kurtdede A. NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001086.
MLA Kurtdede, Arif. “NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001086.
Vancouver Kurtdede A. NEONATAL BUZAGI ENTERİTLERİ’NİN PER OS KULLANILAN GLUKOZ ELEKTROLİT SOLUSYONU (GES) VE GLUKOZ-GLİSİN-ELEKTROLİT SOLUSYONU (GGES) İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).