Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001096

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001096

Öz

Bu çalışmada, Stadl-Paura ~;.gır deposundaki G Sıcak Kanlı
trygırın 30 ejekülatlila ait donmuş spemıalaıından 300 makrotüp değişik çiJ"zme
süre ue wda [fiziilerck spermatolojik ö'zellikleri inceımmiştir.
Alınan qjekülatlar, jell kısmı ayılıp ilk değerlendirmesi ]!apıldıktan sonra, santrifüje edilmeden Lrtktoz-lvferck-Yumurta Sansı-Cliserin sulandıncısı
ile sulandırılıp makrotlifılere çekilmiştir. M ahotiifılerde oda sıcaklığında 20
dakika bekletilen spermalar, swı azot buharlnda dondurularak .- 196 oC de
swı azot içinde depo edilmiştir.
J)omnu~ sjıermalar, Sıl bal1Josunda I. 30 sanb'ede 40, 4.5, 50 üe 55 oC;
2. 35 saniYede 40, 45, 50 ve 55 oC; 3. 40 saniyede 40, 45, 50 ve 55 oC
Iniııde çüzülmüştür.
Bu spermaların, çozum sonu toplam ortalama slJcrmatazoon motilitesi
(tek )'ihzlü hareket eden spennatozoonlarııı )lüzdesi) 1, 2 ve 3. çözme süre ve
ısı/arı için sıras£vle, % 26.40, 42.80, 41.00 ve 30.80; 25.60, 29.81,
45.00 ve 30.38; 30.20, 35.80, 49.00 ve 39.40 olarak saptanmıştır.
Toplam ortalama ölü spermq.to.~oonoranlan (<;0) ise, ], 2 u: 3. çözme
süre ve ısı/arı için sırasÜ'le, 51 .80, 37.80, 37.00 ve 42.28; 4-8.50, 41.50,
35.50 ve 39.80; 46.94-, 39.92, 34.22 ı'e 36.00 ol'1rak bulunmuştur.
Çözülen bu spernı2lann, toplam ortalama anormal .lpermatozool1 oranları (%) da, I, 2 ve 3. çöO;:.mesüre ve ısılan için sl1"!lsiyle,40.88, 30.68,
34.68 ve 36.92; 32.86, 28.0.1, 23.88 ve 30.00; 42. 18, 32.76, 25.52
ve 35.98 olarak elde rdilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nafiz YURDAYDIN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayınlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd844313, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1987}, volume = {34}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001096}, title = {DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Yurdaydın, Nafiz} }
APA Yurdaydın, N. (1987). DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 34 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001096
MLA Yurdaydın, N. "DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59938/844313>
Chicago Yurdaydın, N. "DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AU - NafizYurdaydın Y1 - 1987 PY - 1987 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001096 DO - 10.1501/Vetfak_0000001096 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 34 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001096 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001096 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %A Nafiz Yurdaydın %T DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %D 1987 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 34 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001096 %U 10.1501/Vetfak_0000001096
ISNAD Yurdaydın, Nafiz . "DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 / 03 (Ocak 1987): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001096
AMA Yurdaydın N. DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987; 34(03): 0-0.
Vancouver Yurdaydın N. DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1987; 34(03): 0-0.
IEEE N. Yurdaydın , "DEGİŞİK SÜRE VE ISILARDA ÇÖZÜLMÜŞ DONMUŞ AYGIR SPERMASININ BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001096