Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001114

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI'NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001114

Öz

Yeni bir antitheilerial ilaç olan buparvaquone'Ulı T. amıulata'nın neden olduğu sığır theileriosisi'ne karşı etkinliği araştınldı.
Bu amaçla 28 sığır kullmllldl.
Sığırlarm kliniğe geldikleri gün yaptlan klinik muayenelerinde
ortalama beden lSllart/ım 39.8 oC (38.5-40.5 OC), hematokrit değerin
% 26 (% 9-3 I) ve günlük süt veriminin 1935 nıl (50-12500 ml) olduğu saptandı. T. annulata'mn piroplaznı formu ile enfekte eritrositlerin oral11 % 34.6 (% i2-85). idi. Le/ıf yumi'ularmdan yapılan preparatlarda şizont fornıu ile enfekte lenfoblastositlerin sayılarma bakılarak örnekler i (her örnekte bir şizont), 2 (her örnekte bir ila heş
şizont) ve 3 (her örnekte beşten fazla şizont) olarak smiflandınldı.
Buparvaquone 2.5 mg / kg dozda kas içi enjekte edildi. Genel
durumu kötü olan ve dejenere olmanllş piroplazm fOl'lna rastlanılan üç
slğıı'da doz denemenin üçüncü gününde tekrarlandı. Buna ilaveten tedavi
süresince günlük 1000 ml % 5'!ik Dekstl.oz damar içi ve 3000 i.ü. E
vitamini, 900 mg dikalsiyum fosfat, J 5 mg sodyum selenit, 60 mg bakır
sulfat ve 75 mg kobalt sul.fat ağızdan verildi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hikmet Ünsüren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ünsüren, H. (1988). ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001114
AMA Ünsüren H. ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001114
Chicago Ünsüren, Hikmet. “ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001114.
EndNote Ünsüren H (01 Ocak 1988) ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 01
IEEE H. Ünsüren, “ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 01, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001114.
ISNAD Ünsüren, Hikmet. “ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001114.
JAMA Ünsüren H. ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35. doi:10.1501/Vetfak_0000001114.
MLA Ünsüren, Hikmet. “ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 01, 1988, doi:10.1501/Vetfak_0000001114.
Vancouver Ünsüren H. ANKARA YÖRESİNDE GÖRÜLEN SIĞIR THEILERIOSISI’NİN BUPARVAQUONE İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(01).