Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001128

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1988
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001128

Öz

Bu araştırma, Sultansuyu Tanm İşletmesinde 1980-1 986
yıllannda yetiştirilen ve yaşları 4- i9 araslılda değişen 106 safkan Arap
kısrağııı 335 gebelik süresi ile, yetiştirme yilmili, tohumllJ/ııa ayıııııı,
yavrunun cinsiyetinin ve kısrak yaşmill gebelik süresine etkilerinin
önemini ve de gebelik süresi ile Imrak yaş/lll/ı ilişkilerini ortaya koymak
içiıı yapıldı.
Kısraklarm gebelik süreleri 3i4-361 güıı arasmda ortalama 335.84
::i:: 0.46 gün bulundu. Yıllara göre gebelik süreleri ortak,malan 333.55 ::i::
i.20 ile 339.91 ::i:: 1.32 gün arasmda değişti ve yıllar arası farkıtltk
p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eşref Demirci

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Demirci, E. (1988). SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001128
AMA Demirci E. SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001128
Chicago Demirci, Eşref. “SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001128.
EndNote Demirci E (01 Ocak 1988) SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 01
IEEE E. Demirci, “SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 01, 1988, doi: 10.1501/Vetfak_0000001128.
ISNAD Demirci, Eşref. “SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/01 (Ocak 1988). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001128.
JAMA Demirci E. SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35. doi:10.1501/Vetfak_0000001128.
MLA Demirci, Eşref. “SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 01, 1988, doi:10.1501/Vetfak_0000001128.
Vancouver Demirci E. SULTANSUYU TARIM ıŞLETMESİ SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA GEBELİK SÜRESİ VE BUNUN KıSRAK YAŞı ıLE ıLıŞKıLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(01).